"acrobatics" - Svensk översättning

EN

"acrobatics" på svenska

volume_up
acrobatics {substantiv}
volume_up
acrobat {substantiv}
SV
EN

acrobatics {substantiv}

volume_up
1. sport
acrobatics
From now on we shall call these things 'administrative acrobatics '.
Från och med nu kallar vi det " administrativ akrobatik ".
And we can take it for granted that these often involve real acrobatics at the level of subsidiarity.
Och vi kan utgå ifrån att allt detta ofta kräver ren akrobatik i fråga om subsidiaritet.
From now on we shall call these things 'administrative acrobatics'.
Från och med nu kallar vi det " administrativ akrobatik" .

Användningsexempel för "acrobatics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd we can take it for granted that these often involve real acrobatics at the level of subsidiarity.
Och vi kan utgå ifrån att allt detta ofta kräver ren akrobatik i fråga om subsidiaritet.
EnglishFrom now on we shall call these things 'administrative acrobatics '.
Från och med nu kallar vi det " administrativ akrobatik ".
EnglishFrom now on we shall call these things 'administrative acrobatics'.
Från och med nu kallar vi det " administrativ akrobatik" .
EnglishWe must avoid such tax-raising acrobatics.
Vi måste undvika sådan skattehöjningsakrobatik.
EnglishThis is budgetary acrobatics and a sham.
EnglishI would therefore ask you to repeat the strange acrobatics that we performed on the Solidarity Fund in the face of very strong opposition.
Jag ber er följaktligen att upprepa de besynnerliga gymnastiska övningar vi inför en mycket stark opposition utförde i fråga om solidaritetsfonden.
EnglishNo amount of linguistic acrobatics can hide the fact that the French and the Dutch people clearly stated their opposition to the draft constitution.
Ingen språklig akrobatik i världen kan dölja det faktum att det franska och nederländska folket tydligt visade sitt motstånd mot förslaget till konstitution.
EnglishThe American practice is closer to the traditions of military rule, which in my view is more suited to these circumstances, but which leads to legal acrobatics.
Den amerikanska strategin ligger närmare traditionerna i ett militärstyre, som jag anser lämpar sig bättre för dessa omständigheter, men som leder till juridiska oklarheter.
EnglishIt is therefore totally unacceptable to hear the President of the Commission, Mr Santer, describing these extremely serious practices, with black humour, as 'administrative acrobatics '.
Det är alltså helt oacceptabelt att få höra ordföranden i kommissionen, Santer, ge prov på en trist humor när han karakteriserar denna ytterst allvarliga praxis som " administrativ akrobatik ".

Synonymer (engelska) till "acrobatics":

acrobatics
acrobatic