"acrimonious" - Svensk översättning

EN

"acrimonious" på svenska

volume_up
acrimony {substantiv}
EN

acrimonious {adjektiv}

volume_up
acrimonious (även: acerbic, acrid, bitter, salt)
But if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
Men om vi misslyckas kommer vi att hamna i bitter och skadlig konkurrens.
acrimonious (även: acrid, gamey, harsh, pungent, strong)

Användningsexempel för "acrimonious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut if we fail, we will be plunged into damaging and acrimonious competition.
Men om vi misslyckas kommer vi att hamna i bitter och skadlig konkurrens.
EnglishInstead of having this very acrimonious debate, we should try and clarify the issues.
I stället för denna mycket bittra debatt borde vi försöka reda ut frågorna.
EnglishI should not like to get into this very acrimonious debate or to get involved in bilateral French-British considerations.
Jag vill inte gå in i denna som vi vet mycket skarpa debatt, och inte heller i fransk-brittiska bilaterala överväganden.
EnglishMoreover, we refuse to take part in the acrimonious little war between Brussels and Strasbourg which lies behind the positions adopted on this subject.
Vi vägrar för övrigt att delta i det ättikssura lilla kriget mellan Bryssel och Strasbourg, som ligger bakom ställningstagandena i denna fråga.
EnglishBut it must be said at the same time that it is one of the most acrimonious examples of how difficult it is at Union level to make any sort of headway.
Men samtidigt måste man konstatera att det också är ett av de bittraste exemplen på hur svårt det är att på unionsnivå över huvud taget göra några framsteg.
EnglishOne extremely positive point is the call for 'gender-sensitive performance indicators' to be developed, which would also make the controversial subject of quotas less acrimonious.
En mycket positiv punkt är kravet på att utveckla ”könsuppdelade resultatindikatorer”, vilket också skulle göra den kontroversiella frågan om kvotering mindre laddad.
EnglishRegrettably, however, the institutional framework and the acrimonious relations between the two main political parties do not bode well for a peaceful and democratic electoral process.
Dessvärre bådar det institutionella ramverket och de bittra relationerna mellan de två största politiska partierna inte gott för en fredlig och demokratisk valprocess.

Synonymer (engelska) till "acrimonious":

acrimonious
English
acrimony