"acres" - Svensk översättning

EN

"acres" på svenska

SV
volume_up
acre {substantiv}
SV

"acres" på engelska

EN
EN

acres {pluralis}

volume_up
acres
In Ireland we have about 2 million acres or 16 % of our agricultural land and our worse land at that.
I Irland har vi omkring 2 miljoner acres, eller omkring 16 % av vår jordbruksmark, och det är dessutom vår sämsta mark.
SV

acres {pluralis}

volume_up
acres
I Irland har vi omkring 2 miljoner acres, eller omkring 16 % av vår jordbruksmark, och det är dessutom vår sämsta mark.
In Ireland we have about 2 million acres or 16 % of our agricultural land and our worse land at that.

Användningsexempel för "acres" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
Han lät den fröa, tog fröna, planterade dem på sina 12 hektar, överallt.
EnglishWhat does the Commission intend do with all those acres which will remain unsold?
Hur skall kommissionen förvalta alla dessa hektar som ingen tar över?
EnglishWho would wish for the desertification of acres of European countryside?
Vem vill att den europeiska landsbygden skall drabbas av ökenspridning?
EnglishBetween 2000 and 2001, the number of acres planted to GM crops increased by almost 20%.
Mellan år 2000 och 2001 ökade antalet odlade hektar av genetiskt modifierade grödor med nästan 20 procent.
EnglishBetween 2000 and 2001, the number of acres planted to GM crops increased by almost 20 %.
Mellan år 2000 och 2001 ökade antalet odlade hektar av genetiskt modifierade grödor med nästan 20 procent.
EnglishI´m not sure exactly how many acres that is, but
Ja, jag vet inte exakt hur många tunnland det är, men -
EnglishIn the US, GM corn increased from 4.4% of all planted acres in 1996 to 32% in 2002.
I Förenta staterna ökade den totala mängden odlade hektar av genetiskt modifierad majs från 4,4 procent år 1996 till 32 procent år 2002.
EnglishIn 2001, 5.5 million farmers in 13 countries grew an estimated 52.6 million acres with GM crops.
År 2001 producerade 5,5 miljoner jordbrukare i 13 länder uppskattningsvis 21,3 miljoner hektar genetiskt modifierade grödor.
EnglishIn Ireland we have about 2 million acres or 16 % of our agricultural land and our worse land at that.
I Irland har vi omkring 2 miljoner acres, eller omkring 16 % av vår jordbruksmark, och det är dessutom vår sämsta mark.
EnglishIt was 2,200 acres in size: 2,200 acres in size, 2,000 years old.
EnglishAnd the chemical plant comprised 757 acres.
Och den kemiska fabriken omfattade 757 tunnland.
EnglishTribes lost millions of acres.
EnglishSo far Europe has played a very marginal role, with fewer than 20 000 acres of GM crops, mainly in Spain and France.
Hittills har Europa spelat en mycket marginell roll, med mindre än 8 000 hektar genetiskt modifierade grödor, huvudsakligen i Spanien och Frankrike.
EnglishAllow me to bring to your attention the dramatic problem in Greece, which is at the top of the European league in terms of the numbers of acres burnt for every fire.
Jag vill nämna det dramatiska problemet i Grekland, som intar tätplatsen bland Europas länder när det gäller den areal som förstörts genom brand.
EnglishBrazilian expansion would also be at the cost of thousands of acres of rainforest and savannah that contain precious biodiversity and wild life.
När vi skär ner kvoterna bör vi dessutom i först hand inrikta oss på B-kvoterna eftersom det är den kvoten som exporteras på världsmarknaden och på så sätt snedvrider konkurrensen.
EnglishBrazilian expansion would also be at the cost of thousands of acres of rainforest and savannah that contain precious biodiversity and wild life.
En ökning av den brasilianska sockerproduktionen skulle dessutom ske på bekostnad av tusentals hektar regnskog och savann som innehåller värdefull biologisk mångfald och värdefullt djurliv.
EnglishDozens of human lives were lost, hundreds of individuals were injured, thousands of animals were killed, whole villages were burned to the ground and thousands of acres of forests were annihilated.
Dussintals människoliv gick förlorade, hundratals personer skadades, tusentals djur dog, hela byar brann ned till grunden och tusentals hektar skog förstördes.
EnglishAreas of vital environmental importance, such as the delta of the River Nestos, where tourist facilities covering thousands of acres have already been announced, are also at risk.
Områden av livsviktig miljöbetydelse, exempelvis Nestosdeltat, där byggandet av turistanläggningar som omfattar tusentals tunnland redan har tillkännagetts, är också i farozonen.

"acres of gardens" på svenska

acres of gardens
Swedish
  • tunnland av trädgårdar
  • tunnland trädgårdar
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"acres of grass" på svenska

acres of grass
Swedish
  • tunnland gräs
Mera chevron_right

"acres of grounds" på svenska

acres of grounds
Swedish
  • tunnland av grunder
  • tunnland av jordning
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "acres":

acres