"acquitted" - Svensk översättning

EN

"acquitted" på svenska

SV
EN

acquitted {adjektiv}

volume_up
acquitted
That obligation also means defending an acquitted person against any questioning of their innocence of the charges on which they were acquitted.
Den skyldigheten inbegriper också att försvara en frikänd person mot varje försök att ifrågasätta personens oskuld vad avser de anklagelser från vilka han eller hon har frikänts.

Användningsexempel för "acquitted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf the press report from last week is anything to go by, he has acquitted himself well.
Av förra veckans pressmeddelande att döma så har han gjort ett bra arbete.
EnglishAs matters stand, however, people are kept in prison even if they are acquitted.
Men som saker och ting förhåller sig hålls människor kvar i fängelset även om de har frikänts.
EnglishThe perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.
Förövarna blir antingen frikända eller ibland väcks inte ens åtal mot dem.
EnglishThey should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
Man lagför dem, man friar eller fäller, man släpper eller straffar.
EnglishAlthough tried and acquitted, they are being brought to trial again on 29 October.
Trots att de ställts inför rätta och friats kommer de återigen att ställas inför rätta den 29 oktober.
EnglishIt can take such a long time that the criminals are simply acquitted.
Det kan ta så lång tid att brottslingarna helt enkelt går fria.
EnglishHowever, to be fair, he was acquitted of abuse and fraud but convicted for providing false information.
Från Förenade kungariket har vi Peter Mandelson som skall ta hand om handelsfrågorna.
EnglishIn the end it was the European Court of Human Rights here in Strasbourg that fully acquitted Tillack last year.
Det blev till slut Europadomstolen här i Strasbourg som helt friade Tillack i fjol.
EnglishThey have both acquitted themselves of their tasks marvellously.
De har både genomfört sina uppgifter på ett utmärkt sätt.
EnglishEven if Saiwa is acquitted, she will still be at the mercy of her husband’s family’s vendetta.
Även om Saiwa skulle förklaras oskyldig skulle hon ständigt riskera hämndaktioner från makens släktingar.
English., who did kow-tow, were acquitted.
Andra, som böjde sig, exempelvis Tudjman och Izetbegovic vilka är verkliga brottslingar, betraktas som oskyldiga.
EnglishIn Dink's case, the fact that he was acquitted by the court did not prevent fanatics from murdering him.
I Dinks fall hindrade den omständigheten att han frikändes av domstolen inte fanatiker från att mörda honom.
EnglishIndeed, he was only convicted in the Islamic Sharia courts after having been acquitted in the normal secular courts.
Han dömdes i islamiska shariadomstolar först sedan han frikänts i de vanliga, sekulära domstolarna.
EnglishI should like to express gratitude on behalf of our group for the way in which he acquitted himself of this task.
Jag vill även för vår grupps räkning rikta ett tack till honom för det sätt på vilket han skötte den uppgiften.
EnglishOver this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.
Den har under denna period inlett sin verksamhet och, enligt vår uppfattning, fungerat bra trots vissa svårigheter.
EnglishHowever, to be fair, he was acquitted of abuse and fraud but convicted for providing false information.
Om vi skall vara rättvisa frikändes han emellertid från oegentligheter och bedrägerier men dömdes för att ha tillhandahållit falska uppgifter.
EnglishAnd we asked for more precise measuring methods; in my opinion, the Ispra research institute has acquitted itself of this task quite admirably.
Och vi krävde mer exakta mätmetoder; jag tror att forskningsinstitutet i Ispra inte har slarvat med sin hemläxa.
EnglishWe must first wait and see what those reports bring and then judge whether the Commission has acquitted itself of its task expertly.
Vi måste först avvakta vad som står i rapporterna och sedan bedöma om kommissionen utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt.
EnglishEurope has laid down a legal framework for the introduction of the euro, and with that it has acquitted itself well of its most important tasks.
Europa har fastställt den rättsliga ramen och har därigenom på ett utmärkt sätt fullgjort sina viktigaste uppgifter.
English—The punitive action to be taken: will suspects arrested be held in custody, released, or prosecuted and then convicted or acquitted.

Synonymer (engelska) till "acquitted":

acquitted
English