"acquittal" - Svensk översättning

EN

"acquittal" på svenska

volume_up
acquittal {substantiv}
EN

acquittal {substantiv}

volume_up
1. juridik
acquittal
Is acquittal of the Commission by Parliament justified?
Har kommissionen förtjänat ett frikännande av parlamentet?
An acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
Ett frikännande har just beslutats av den amerikanska krigsrätten.
We urge immediate acquittal instead of release.
Vi kräver ett omedelbart frikännande istället för frigivande.

Användningsexempel för "acquittal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAn acquittal has just been pronounced by the American Court-Martial.
Ett frikännande har just beslutats av den amerikanska krigsrätten.
EnglishIs acquittal of the Commission by Parliament justified?
Har kommissionen förtjänat ett frikännande av parlamentet?
EnglishWe urge immediate acquittal instead of release.
Vi kräver ett omedelbart frikännande istället för frigivande.
EnglishWe say we are disappointed by Mr Budanov's acquittal.
Vi säger att vi är besvikna över att Budanov frigavs.
EnglishThe 1996 acquittal is from now on conditional on the responses that the Commission will give to these two reports.
Ansvarsfriheten för 1996 beror nu på vilka svar som kommissionen kommer att lämna på dessa två betänkanden.
EnglishThus, despite the acquittal of novelist Elif Shafak last week, freedom of expression remains under threat in Turkey.
Trots den friande domen för författaren Elif Shafak i förra veckan är yttrandefriheten alltså fortfarande hotad i Turkiet.
EnglishThus, despite the acquittal of novelist Elif Shafak last week, freedom of expression remains under threat in Turkey.
Trots den friande domen för författaren Elif Shafak i förra veckan är yttrandefriheten alltså fortfarande hotad i Turkiet.
EnglishWe should therefore call for a reprieve, but we should not call for a complete acquittal until a fair trial has taken place.
Därför bör vi begära ett uppskov men vi bör inte kräva ett fullständigt frikännande förrän en rättvis rättegång har ägt rum.
EnglishI believe that in this chamber, and outside of it of course, we are all particularly glad about the acquittal of Amina Lawal in Nigeria.
Jag tror att vi i denna kammare, och naturligtvis även utanför den, är särskilt glada över frigivandet av Amina Lawal i Nigeria.
EnglishThe acquittal of the crewmen concerned also leaves a number of questions unanswered, which is why we expect the investigation at least to continue.
Trots frikännandet av den berörda personalen förblir naturligtvis en mängd frågor obesvarade. Därför förväntar vi oss att man åtminstone fortsätter undersökningen.
EnglishIt is all too often the case, for example in my country, that the investigating party pays an extraordinarily high price and the tortured judicial course ends in an acquittal.
Det händer alltför ofta, exempelvis i mitt land, att den som utför utredningen betalar ett oerhört högt pris, och att plågsamma rättsprocesser slutar med ett frikännande.