"to acquit" - Svensk översättning

EN

"to acquit" på svenska

SV
EN

to acquit [acquitted|acquitted] {verb}

volume_up
It can take such a long time that the criminals are simply acquitted.
Det kan ta så lång tid att brottslingarna helt enkelt går fria.
He has since appealed, but unfortunately judges at higher courts are often also afraid to acquit someone who has been accused of blasphemy.
Han har överklagat till högre instans, men tyvärr är även domarna i högre instanser ofta rädda för att fria någon som dömts för hädelse.
Those who vote to grant discharge are effectively acquitting the Commission of the many allegations made against it. They are flatly dismissing criticism of the way the Commission spends our money.
De som kommer att rösta för ansvarsfrihet röstar också för att fria kommissionen från alla anklagelser och all kritik angående det sätt på vilket kommissionen handskas med våra skattemedel.
The judge, Sheriff Gimblett directed the jury to acquit them on the ground that the prosecution had not proved they acted with any criminal intent.
Domaren, sheriff Gimblett, rådde juryn att frikänna dem på grund av att åklagarsidan inte hade bevisat att de handlat i brottsligt uppsåt.

Användningsexempel för "to acquit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe also provide a directive in which each Member State and each postal service can acquit itself of this task.
Och vi sörjer för ett direktiv där varje medlemsstat, varje postföretag kan fullgöra denna uppgift.
EnglishOnce we are there, however, we should acquit ourselves of our tasks effectively for as long as this proves necessary.
När vi verkligen kommit så långt måste vi dock göra det bra och fortsätta så länge det behövs.
EnglishClearly it is an attempt to acquit the system and persuade us that there is a way out within it.
Försöket att frita systemet från skuld är uppenbart liksom att övertyga om att en lösning finns inom systemets ramar.
EnglishThey incriminate Iran and acquit the Bush administration, which called Iran a country of the 'axis of evil ' and is threatening war.
Vi röstar mot detta förslag till resolution som ett uttryck för vår solidaritet med Irans folk.
EnglishThey incriminate Iran and acquit the Bush administration, which called Iran a country of the 'axis of evil' and is threatening war.
Iran misstänkliggörs och Bushadministrationen, som har kallat Iran en av ”ondskans axelmakter” och hotar med krig, frikänns.
EnglishAbove all, how does the Republic of Moldova acquit itself of its responsibility for these breaches of the most basic fundamental rights?
Hur kan Republiken Moldavien framför allt friskriva sig från ansvar för dessa överträdelser av de mest grundläggande rättigheterna?
EnglishHe has since appealed, but unfortunately judges at higher courts are often also afraid to acquit someone who has been accused of blasphemy.
Han har överklagat till högre instans, men tyvärr är även domarna i högre instanser ofta rädda för att fria någon som dömts för hädelse.
EnglishMr Bonde, we look to you as Chairman of your Group to ensure that you and your colleagues acquit yourselves in the House as parliamentarians.
Herr Bonde! Vi litar på att ni som ordförande för er grupp ser till att ni och era kolleger gör ett bra arbete som parlamentariker i kammaren.
EnglishThe judge, Sheriff Gimblett directed the jury to acquit them on the ground that the prosecution had not proved they acted with any criminal intent.
Domaren, sheriff Gimblett, rådde juryn att frikänna dem på grund av att åklagarsidan inte hade bevisat att de handlat i brottsligt uppsåt.
EnglishIt is easier for rich countries to buy reductions in developing countries and thus acquit themselves of their responsibilities without giving the matter another thought.
Rika länder har det lättare att köpa minskningar i utvecklingsländer och på det sättet blir de enkelt av med sina skyldigheter.
EnglishAs you acquit yourselves of the challenging task to represent 450 million Europeans, I warmly wish you the inspiration that Europe requires of all of us today.
I fullgörandet av den ansvarsfulla uppgiften att företräda 450 miljoner européer önskar jag er innerligt den inspiration som Europa i dag kräver av oss alla.
EnglishIn the words of Jean de la Fontaine, " Thus do the courts acquit the strong " - communist China - " and doom the weak " - Indonesia today - " as therefore wrong ".
Som den franske fabeldiktaren säger: " Beroende på om ni är mäktig " - som det kommunistiska Kina - " eller utblottad " - som dagens Indonesien - " kommer rättvisan att måla er vit eller svart ".

Synonymer (engelska) till "acquitted":

acquitted
English