"acquaintances" - Svensk översättning

EN

"acquaintances" på svenska

SV
SV
SV
EN

acquaintances {pluralis}

volume_up
acquaintances
It is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Det konsumeras i den egna familjen eller av vänner, bekanta eller släktingar.
I have friends and acquaintances there and have been there.
Jag har vänner och bekanta där och jag har själv varit där.
Marica chose to study in Luleå, as friends and acquaintances have already done so and had good experiences.
Marica valde att studera i Luleå eftersom vänner och bekanta redan gjort det och hade goda erfarenheter.

Användningsexempel för "acquaintances" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is consumed within their own families or by friends, acquaintances or relatives.
Det konsumeras i den egna familjen eller av vänner, bekanta eller släktingar.
EnglishI could name to you several good acquaintances of mine who fall into this category.
Jag skulle kunna nämna ett flertal av mina goda vänner i vår egen krets.
EnglishI have friends and acquaintances there and have been there.
Jag har vänner och bekanta där och jag har själv varit där.
EnglishMarica chose to study in Luleå, as friends and acquaintances have already done so and had good experiences.
Marica valde att studera i Luleå eftersom vänner och bekanta redan gjort det och hade goda erfarenheter.
EnglishMr President, I have followed developments in Malaysia for a number of years through visits and acquaintances there.
Herr talman! Jag har följt utvecklingen i Malaysia under ett antal år genom besök och bekanta som bor där.
EnglishContent recommended by friends and acquaintances is often more relevant than content from strangers.
Om du får en rekommendation av en vän eller en bekant är den ofta mer relevant för dig än en rekommendation från en främling.
EnglishContent from your friends and acquaintances is sometimes more relevant and meaningful to you than content from any random person.
Innehåll från vänner och bekanta är ibland mer relevant och betydelsefullt för dig än innehåll från vem som helst.
EnglishIt has been said here many times that violence against women is mainly perpetrated within the family or by friends or acquaintances.
Det har redan sagts här flera gånger, våld mot kvinnor sker oftast i familjen och av personer som offret känner.
EnglishYou will feel loved and appreciated like never before and reconnect with friends and acquaintances you haven't heard from in years.
Du kommer känna dig älskad och uppskattad som aldrig förut och hitta tillbaka till vänner och bekanta som du inte hört av från på flera år.
EnglishAsylum applications are determined more by the presence of family members and acquaintances in certain Member States, which attracts new asylum seekers.
Antalet asylansökningar beror i högre grad på närvaron av familjemedlemmar och bekanta i vissa medlemsstater, som lockar nya asylsökande.
EnglishIt will have contrived to replace delight in the renewal of old acquaintances with generalised concern.
Europeiska unionen kommer på detta sätt att ha lyckats med en kraftprestation: att ersätta återseendets glädje med en diffus oro.
EnglishAmongst my acquaintances, I know of no consumer who wishes to have genetically modified foodstuffs, especially those modified to resist herbicides.
Bland konsumenterna känner åtminstone jag ingen som efterlyser genmodifierade livsmedel, och framför allt inte modifierade för att bli resistenta mot växtbekämpningsmedel.
EnglishThis is extremely important, both in the area of acquiring new knowledge and skills as well as in making new acquaintances and encountering the cultures of the Member States.
Detta är oerhört viktigt både när det gäller att få nya kunskaper och färdigheter och få nya bekantskaper och uppleva medlemsstaternas olika kulturer.
EnglishThe fact that friends and acquaintances of a Commissioner might be affected by Commission policy does not and cannot of itself warrant suspicion of a conflict of interests.
Att vänner och bekanta till en kommissionsledamot kan påverkas av kommissionens politik föranleder inte och får inte föranleda misstankar om en intressekonflikt.
EnglishThese programmes are not only beneficial to the European economy, but they ensure the creation of a European consciousness based on a supranational network of acquaintances.
Dessa program främjar inte bara den europeiska ekonomin, de säkrar också skapandet av ett europeiskt medvetande som grundas på övernationella bekantskapsnätverk.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, most of us are lucky enough to enjoy small luxuries, such as, for example, living in our own home, in a neighbourhood of acquaintances and friends.
Herr talman, mina damer och herrar! De flesta av oss kan glädja oss åt att njuta av lite lyx, som att bo i ett eget hus, i ett kvarter där vi har bekanta och vänner.
EnglishAs Chair of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe, I have friends, acquaintances and comrades in all of the countries that form the subject of today's report.
I egenskap av ordförande för Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa har jag vänner, bekanta och kolleger i alla de länder som dagens rapport handlar om.

Synonymer (engelska) till "acquaintance":

acquaintance