"acquaintance" - Svensk översättning

EN

"acquaintance" på svenska

volume_up
acquaintance {substantiv}
SV

EN acquaintance
volume_up
{substantiv}

acquaintance
volume_up
bekant {utr.} (person som man känner (ytligt))
Well, we have an acquaintance here at the club a Gordon Moore.
Vi har faktiskt en bekant som är medlem här på klubben...... en Gordon Moore.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
I de flesta fall är förövaren en make eller partner, eller en bekant.
I believe you've already made his acquaintance.
Jag tror att du redan är bekant med honom.
acquaintance (även: attention, awareness, familiarity, notice)
There can be no doubt that increased cohesion between European citizens depends on their mobility, mutual acquaintance, understanding and acceptance of cultural diversity.
– Det råder ingen tvekan om att ökad sammanhållning mellan de europeiska medborgarna är beroende av deras rörlighet, ömsesidiga kännedom, förståelse och accepterande av den kulturella mångfalden.
I refer to those countries whose citizens find it easiest to integrate with European culture and values on account of proximity and acquaintance, if only of the language concerned.
Jag hänvisar till dessa länder vars medborgare finner det enklast att integrera sig med europeisk kultur och värderingar genom närhet och kännedom, om så bara av språket i fråga.
We hope that our Parliament will also serve as a forum for communication, the spreading of a common message and the promotion of genuine free dialogue and better mutual acquaintance.
Vi hoppas att vårt parlament även kommer att fungera som ett forum för kommunikation, för att sprida ett gemensamt budskap och främja en verkligt fri dialog och bättre ömsesidig kännedom.
acquaintance
volume_up
vän {utr.} (person som man känner (ytligt))
Content recommended by friends and acquaintances is often more relevant than content from strangers.
Om du får en rekommendation av en vän eller en bekant är den ofta mer relevant för dig än en rekommendation från en främling.
Mr President, I should like to thank our colleague Jaak Vandemeulebroucke for 17 years of acquaintance and friendship.
Ett tack till kollega Jaak för 17 års bekantskap och vänskap.
acquaintance

Synonymer (engelska) till "acquaintance":

acquaintance

Användningsexempel för "acquaintance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, my acquaintance with the Commission's Green Paper has given me mixed feelings.
Men det är med blandade känslor som jag har tagit del av kommissionens grönbok.
EnglishIn most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
I de flesta fall är förövaren en make eller partner, eller en bekant.
EnglishOn 1 January, many European citizens made their first acquaintance with the new currency: the euro.
Den 1 januari i år mötte många europeiska medborgare för första gången den nya valutan: euron.
EnglishMr President, I should like to thank our colleague Jaak Vandemeulebroucke for 17 years of acquaintance and friendship.
Herr ordförande! Ett tack till kollega Jaak för 17 års bekantskap och vänskap.
EnglishSince you are an acquaintance of mine, and next year includes the French Presidency, please be indulgent with us.
Eftersom vi är bekanta och det är franskt ordförandeskap nästa år, ber jag om överseende med oss.
EnglishWell, Buch’s essay is an open letter to the current President of South Africa, Thabo Mbeki, an old acquaintance of the author.
Jo, Buchs essä är ett öppet brev till Sydafrikas nuvarande president, Thabo Mbeki, en gammal bekant till författaren.
EnglishGood to make your acquaintance.
EnglishI wish to observe in conclusion that Mr Olsson's report is of contemporary relevance and shows close acquaintance with the present situation.
Avslutningsvis kan jag konstatera att Olssons betänkande ligger rätt i tiden och i förhållande till den aktuella situationen.
EnglishAnd what an acquaintance that was.
English   Mr President, it is pleasant to renew acquaintance in this forum with Mr Pearson, who served with effect for some time in Northern Ireland, as did Commissioner Mandelson.
   – Herr talman! Det är trevligt att i detta forum förnya bekantskapen med Ian Pearson, som tjänstgjorde verkningsfullt en tid i Nordirland, liksom kommissionsledamot Peter Mandelson.
EnglishI refer to those countries whose citizens find it easiest to integrate with European culture and values on account of proximity and acquaintance, if only of the language concerned.
Jag hänvisar till dessa länder vars medborgare finner det enklast att integrera sig med europeisk kultur och värderingar genom närhet och kännedom, om så bara av språket i fråga.
EnglishWe hope that our Parliament will also serve as a forum for communication, the spreading of a common message and the promotion of genuine free dialogue and better mutual acquaintance.
Vi hoppas att vårt parlament även kommer att fungera som ett forum för kommunikation, för att sprida ett gemensamt budskap och främja en verkligt fri dialog och bättre ömsesidig kännedom.