"acoustics" - Svensk översättning

EN

"acoustics" på svenska

volume_up
acoustics {substantiv}
SV

EN acoustics
volume_up
{substantiv}

acoustics
Engineering Acoustics includes mainly applications in the automotive acoustics and building acoustics.
Forskningsämnet teknisk akustik omfattar främst tillämpningar inom fordonsakustik och byggnadsakustik.
Ulla Juntti, Division of Operation, Maintenance and Acoustics i Swedish Radio.
Ulla Juntti, Avdelningen för drift, underhåll och akustik i Sveriges Radio om tågproblemen.
There are two labs within the divison: the Acoustics and vibrations lab and the eMaintenance lab.
Det finns två laboratorier inom avdelningen: Laboratoriet för Akustik och vibrationer och eMaintenance lab.

Synonymer (engelska) till "acoustic":

acoustic
English

Användningsexempel för "acoustics" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, I would like to say that the acoustics in this room are very bad.
Fru ordförande, jag skulle vilja påpeka att akustiken här i salen är mycket dålig.
EnglishAllow me to add that I am pleasantly surprised by the acoustics in this Chamber.
Herr talman! Låt mig tillägga att jag är glatt överraskad över akustiken i den här kammaren.
EnglishThe research is focused on sound quality, structural acoustics, metrology, and vibrations.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
EnglishMadam President, the acoustics here are so bad that it is difficult to hear the interpreter.
Herr talman! Ljudvolymen i kammaren är så hög att det är svårt att höra översättningen.
EnglishYou will know that several of us have raised the question of the acoustics here in the Chamber.
Ni vet att vi är flera som har tagit upp problemet med akustiken här.
EnglishThe research focuses on sound quality, structural acoustics, measurement methodology, and vibrations.
Forskningen är inriktad mot ljudkvalitet, strukturakustik, mätteknik, och vibrationer.
EnglishYou have an elective course where you for example can immerse yourself in digital technology and music acoustics.
Du har en valbar kurs där du exempelvis kan fördjupa dig inom digitalteknik eller musikakustik.
EnglishThe acoustics in this Chamber are very, very poor.
Akustiken är mycket, mycket dålig i plenisalen.
EnglishWe are good at this, and unique in that we are connecting these topics with the acoustics, says Professor Anders Ågren.
Vi är bra på det här och unika genom att vi kopplar ihop dessa ämnen med akustiken, säger professor Anders Ågren.
EnglishMr von Habsburg, with regard to your first comment, we are indeed continuing to have a serious problem with the acoustics in this Chamber.
Herr von Habsburg, vad gäller er första anmärkning, är det verkligen så att vi fortfarande har ett problem med akustiken i denna sal.
EnglishFirstly, the Bureau has given the matter consideration, and we have called in a firm to see how the acoustics can be improved.
Först och främst att presidiet har tagit itu med det här, och att vi har vänt oss till ett företag som skall undersöka hur man kan förbättra akustiken.