"acoustic" - Svensk översättning

EN

"acoustic" på svenska

volume_up
acoustics {substantiv}
SV
EN

acoustic {adjektiv}

volume_up
acoustic (även: acoustical)
This is like an acoustic " preview " of the selected sound file.
Detta är en akustisk " förhandsvisning " av den valda ljudfilen.
Investigation of the acoustic behaviour during machining with respect to the system components
Utredning av det akustiska beteendet under bearbetning med avseende på systemkomponenter
This is the acoustic Muddy Waters gave Tommy Gunn.
Det är den akustiska som Muddy Waters gav Tommy Gunn.
acoustic (även: audio)
The engineering acoustics group has since the mid of the 70-ties been active in research, development and teaching about sound and vibration.
Sedan mitten av 70-talet har vi arbetat med ljud och vibrationer i varierande applikationer.
Jabra headsets are developed using the finest in acoustic technology with a special focus on voice and voice tools to ensure clear and consistent sound.
Jabras headset är utvecklade med bästa ljudteknikerna och ett särskilt fokus på röstfunktionen och röstverktyg för att garantera ett klart och jämnt ljud.
Ljud i världsklass

Användningsexempel för "acoustic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCurrent projects include photo acoustic technique for tomographic studies.
Aktuella projekt inkluderar fotoakustisk teknik för tomografiska studier.
EnglishInvestigation of the acoustic behaviour during machining with respect to the system components
Utredning av det akustiska beteendet under bearbetning med avseende på systemkomponenter
EnglishThis is like an acoustic " preview " of the selected sound file.
Detta är en akustisk " förhandsvisning " av den valda ljudfilen.
EnglishIt used to be a weight room, so there were rubber floors below, acoustic tile ceilings and fluorescent lights.
Det brukade vara ett viktrum, så det var golv av gummi sänkta tak och lysrör.
EnglishThe Ministry of Defence admits that there is an acoustic effect that might damage sea mammals.
Försvarsministeriet erkänner att det förekommer ljudeffekter som eventuellt kan skada vattendäggdjur.
EnglishFirstly, the situation with regard to acoustic pollution is not the same in all European airports.
För det första är situationen inte densamma för alla europeiska flygplatser när det gäller bullerstörningar.
EnglishThis is the acoustic Muddy Waters gave Tommy Gunn.
Det är den akustiska som Muddy Waters gav Tommy Gunn.
EnglishThis disruption is especially extensive to animals that by nature have very sensitive acoustic capabilities, such as whales and dolphins.
Det är framför allt djur som av naturen har mycket känslig hörsel som störs, såsom valar och delfiner.
EnglishInstead of the electromagnetic energy waves used by surface radar, it employs acoustic energy waves with which it scans the water of the oceans.
Det är framför allt djur som av naturen har mycket känslig hörsel som störs, såsom valar och delfiner.
EnglishThe research focuses on the use of psycho-acoustic measurements to characterize the sound quality, noise disturbance and directional hearing.
Forskningen fokuserar vid användandet av psykoakustiska mätstorheter för att karakterisera ljudkvalitet, bullerstörning och riktningshörande.
EnglishInstead of the electromagnetic energy waves used by surface radar, it employs acoustic energy waves with which it scans the water of the oceans.
I stället för de elektromagnetiska vågor som används av radarsystem ovanför vattenytan använder det ljudvågor för att söka igenom havsvattnen.
EnglishJabra headsets are developed using the finest in acoustic technology with a special focus on voice and voice tools to ensure clear and consistent sound.
Jabras headset är utvecklade med bästa ljudteknikerna och ett särskilt fokus på röstfunktionen och röstverktyg för att garantera ett klart och jämnt ljud.
EnglishIt is also clear that, if the operative restrictions were not based on acoustic levels, but on the runway and the time, it would be difficult for us to refer to this Annex.
Om driftsrestriktionerna inte grundas på bullernivån, utan på tidpunkter eller startbanor blir det svårt att hänvisa till denna bilaga.
EnglishThe hurdy-gurdy has been used, historically, through the centuries in mostly dance music because of the uniqueness of the melody combined with the acoustic boombox here.
Vevliran har använts historiskt, genom århundradena främst i dansmusik på grund av den unika kombinationen av melodi med en akustisk bergsprängare.
EnglishBesides, this is clear from the settlement agreement on the extraterritorial Helms-Burton and D'Amato laws, and also emerges from the provisions for agriculture and for the opto-acoustic industry.
Detta framgår för övrigt tydligt av Helms-Burtons och D'Amatos extraterritoriallagar, och det framgår likaså av förutsägelserna om jordbruket och den audiovisuella industrin.
EnglishBesides, this is clear from the settlement agreement on the extraterritorial Helms-Burton and D'Amato laws, and also emerges from the provisions for agriculture and for the opto-acoustic industry.
Detta framgår för övrigt tydligt av Helms-Burtons och D ' Amatos extraterritoriallagar, och det framgår likaså av förutsägelserna om jordbruket och den audiovisuella industrin.

"acoustic guitar" på svenska

acoustic guitar
Swedish
  • akustisk gitarr
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "acoustic":

acoustic
English
acoustical
English