"acknowledgements" - Svensk översättning

EN

"acknowledgements" på svenska

SV
EN

acknowledgements {substantiv}

volume_up
acknowledgements (även: thank)

Användningsexempel för "acknowledgements" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI believe that on the occasion of its first anniversary, a certain number of acknowledgements must be made.
Jag anser att vi måste erkänna vissa saker i samband med den första årsdagen.
EnglishI am not interested in formal acknowledgements or ritual tributes, but I do wonder, Mr Verheugen, if this is the type of continuity to which you alluded.
Bortsett från det finns det emellertid tre goda skäl för att fortsätta att betrakta den här tredje pelaren i Lissabonstrategin som relevant.
EnglishI am not interested in formal acknowledgements or ritual tributes, but I do wonder, Mr Verheugen, if this is the type of continuity to which you alluded.
Jag är inte intresserad av formella hyllningar eller en läpparnas bekännelse, men jag undrar om det är den här sortens kontinuitet som ni syftade på, herr Verheugen.
EnglishFinally, in terms of acknowledgements, I would also like to welcome the presence here of the Ambassador for Papua New Guinea and to thank him and his staff for their close collaboration.
För att avsluta mina tacksägelser vill jag välkomna Papua Nya Guineas ambassadör och tacka honom och hans personal för deras nära samarbete.
EnglishAs a result of those acknowledgements and the importance we attach to producing this agreement, the text that we will vote on contains just the minimum required for us to support it.
Som ett resultat av dessa erkännanden och den vikt vi lägger vid att detta avtal utarbetas, innehåller den text som vi kommer att rösta om just det minimum som krävs för att vi ska stödja den.

Synonymer (engelska) till "acknowledgement":

acknowledgement
acknowledgment