"acidifying" - Svensk översättning

EN

"acidifying" på svenska

volume_up
acidifying {substantiv}
EN

acidifying {substantiv}

volume_up
acidifying

Användningsexempel för "acidifying" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn many parts of Europe there is significant damage to forests through acidifying emissions.
På många håll i Europa har vi betydande skogsskador genom de försurande utsläppen.
EnglishIt is not only about acidifying air pollution in Sweden, Norway or Denmark.
Det handlar inte bara om försurning i Sverige, Norge eller Danmark.
EnglishThe rapporteur has also mentioned other effects of acidifying emissions, the effects on health, for example.
Föredraganden har även tagit upp andra effekter av försurande utsläpp, bl.a. hälsoeffekterna.
EnglishThink, for example, of the emission of acidifying substances and dust particles in the production of electricity, among other things.
Här tänker jag på utsläpp av försurande ämnen och partiklar vid produktionen av bland annat elektricitet.
EnglishSweetening sugar beet is as much of a tradition in northern countries, as is acidifying wine in southern countries.
Sötning av sockerbetor är lika mycket en tradition i de norra länderna som att tillsätta syra i viner i de sydliga länderna.
EnglishI have said it before and I shall say it again: Parliament supported a strategy on acidifying air pollution three years ago.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Parlamentet gav sitt stöd till en försurningsstrategi för tre år sedan.
EnglishDespite the increased energy consumption, there has been a dramatic fall in emissions of acidifying substances.
Det har lett till framgångar. Trots den ökade energiförbrukningen så har utsläppen av ämnen som orsakar försurning minskat drastiskt.
EnglishMr President, a dynamic approach to acidifying emissions is required if we are to protect human health, plants and sensitive ecosystems, as well as buildings.
Herr ordförande! Det är nödvändigt med kontinuerliga åtgärder mot sura utsläpp för att skydda människornas hälsa, växter och viktiga ekosystem samt även byggnader.
EnglishSulphur dioxide (S02 ) is one of the pollutants that contribute towards acidification as a result of depositing excessive quantities of acidifying substances in soil or water.
Svaveldioxid (SO2) är ett av de förorenande ämnen som bidrar till försurning, som beror på en fällning av sura substanser i alltför stora mängder för berörda marker och vatten.