"Achilles heel" - Svensk översättning

EN

"Achilles heel" på svenska

EN

Achilles heel {substantiv}

volume_up
Achilles heel
The Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Rådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
Human rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Mänskliga rättigheter är utan tvivel den iranska regimens akilleshäl.
This is the Achilles ' heel of the European fisheries policy.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.

Användningsexempel för "Achilles heel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Council is the Achilles heel of European democracy, if not the black hole.
Rådet är den europeiska demokratins akilleshäl, för att inte säga dess svarta hål.
EnglishSecondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
För det andra är övervakningen fortfarande akilleshälen i denna lagstiftning.
EnglishPrisons are always the Achilles heel, the weak point of a democracy.
Fängelser är alltid det svagaste stället, de svaga punkterna i en demokrati.
EnglishThis point, in particular, is the Achilles' heel of current EU practice.
Detta område är dock den nuvarande EU-ordningens särskilt svaga punkt.
EnglishThis is the Achilles' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
Detta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
EnglishThis is the Achilles ' heel of the irradiation industry, for consumers do not want it.
Detta är bestrålningsindustrins akilleshäl, för konsumenterna vill inte ha bestrålat livsmedel.
EnglishHuman rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Mänskliga rättigheter är utan tvivel den iranska regimens akilleshäl.
EnglishInnovation must be given special attention because it is innovation which is Europe's Achilles heel.
Innovation måste ägnas särskild uppmärksamhet eftersom det är innovation som är EU:s akilleshäl.
EnglishHowever, there remains one Achillesheel clearly identified in the Commission’s report today: corruption.
Men det återstår en akilleshäl som fastställs tydligt i kommissionens rapport i dag: korruptionen.
EnglishThis is the Achilles ' heel of the European fisheries policy.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
EnglishThis is the Achilles' heel of the European fisheries policy.
Det är den europeiska fiskeripolitikens akilleshäl.
EnglishThere lies the Achilles heel of European strategy.
Detta är den svaga punkten i den europeiska strategin.
EnglishThis is the Achilles heel of the matter, in my view.
Här ligger enligt min åsikt en hund begraven.
EnglishMr President, jobs are the Achilles' heel of the EU.
Herr ordförande! Jobben är EU: s akilleshäl.
EnglishSecurity is the Achilles' heel of our computer systems.
EnglishIt is also the Achilles heel of the European Union.
EnglishThe Achilles heel is the existence of tax havens in various island states, a number of which even receive support from EU funds.
Akilleshälen är förekomsten av skatteparadis i olika östater, varav ett antal till och med får stöd genom EU-medel.
EnglishWe will need to invest in quality education and basic research in the future but, as we all know, innovation is Europe's Achilles heel.
Vi måste investera i kvalitetsutbildning och grundforskning i framtiden, men som vi alla vet är innovation EU:s akilleshäl.
EnglishWe know that the correct application of Community law is today the Achilles' heel of environment protection policy in the European Union.
Det är känt att den korrekta tillämpningen av gemenskapsrätten i dag utgör akilleshälen i miljöskyddspolitiken i Europeiska unionen.
EnglishWe know that the correct application of Community law is today the Achilles ' heel of environment protection policy in the European Union.
Det är känt att den korrekta tillämpningen av gemenskapsrätten i dag utgör akilleshälen i miljöskyddspolitiken i Europeiska unionen.

Liknande översättningar för "Achilles heel" på svenska

heel substantiv
to heel verb
down at heel adjektiv
Swedish
wedge heel substantiv
Swedish