EN

accumulative {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "accumulative" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThese substances are long-lived and bio-accumulative.
Dessa ämnen är långlivade och bioackumulerande.
EnglishIn the eurozone, perhaps the ECB should have an oversight of accumulative debt issuance and advise Member States on responsible management.
Inom euroområdet skulle kanske ECB kunna ha en översikt över den ackumulerade skulden och ge medlemsstaterna råd om en ansvarstagande förvaltning.
EnglishAmong these are persistent bio-accumulative compounds that include some pesticides and industrial chemicals as well as other synthetic products.
Bland dessa finns resistenta kemiska föreningar som ackumuleras i miljön, däribland vissa bekämpningsmedel och industrikemikalier samt andra syntetiska produkter.
EnglishIt endangers human health and is a persistent substance, one that does not biodegrade and is bio-accumulative, that is, it builds up in the body's cells.
Det hotar människors hälsa, och det är ett långlivat ämne, ett som inte är biologiskt nedbrytbart och som är bioackumulerande, dvs. det byggs upp i kroppens celler.
EnglishDioxin, and in this case its source chemical PCB, is one of the number of non-biodegradable bio-accumulative chemicals that we know are contaminating the food chain around the world.
Dioxin, och i detta fall dess källa kemiskt PCB, är ett av ett antal icke-nedbrytbara kemikalier som lagras i levande organismer och som vi vet smittar ner näringskedjan över hela världen.

Synonymer (engelska) till "accumulative":

accumulative
English
accumulated
English
accumulation
accumulator