"accrual accounting" - Svensk översättning

EN

"accrual accounting" på svenska

EN

accrual accounting {substantiv}

volume_up
1. bokföring
accrual accounting
The Commission has made further progress in the implementation of accrual accounting, although some weaknesses are still observable.
Kommissionen har gjort ytterligare framsteg med att tillämpa periodiserad redovisning men vissa svagheter finns fortfarande.

Användningsexempel för "accrual accounting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission has made further progress in the implementation of accrual accounting, although some weaknesses are still observable.
Kommissionen har gjort ytterligare framsteg med att tillämpa periodiserad redovisning men vissa svagheter finns fortfarande.
EnglishThe Court has only one reservation, which has been resolved through the introduction of the accrual-based accounting system in 2005.
Revisionsrätten har bara en reservation, vilken har lösts genom inrättandet av det periodiserade redovisningssystemet under 2005.
EnglishIt is widely accepted that the adoption of accrual-based accounting systems has been a success and that that installation has been responsible for much marked improvement.
Det är allmänt accepterat att införandet av bokföringsmässiga grunder har varit framgångsrikt och att det resulterat i mycket tydliga förbättringar.
EnglishIn this regard, I would like to stress that the Commission has made good progress in modernising the accounting system and converting to the accrual accounting method.
På den punkten vill jag betona att kommissionen har gjort stora framsteg med att modernisera redovisningssystemet och övergå till metoden för kostnadsmässig redovisning.
EnglishMr President, on a point of order, I wondered whether Mrs Schreyer would say that it is realistic to expect the introduction of a full accrual accounting system by 2005.
Herr talman! Angående en ordningsfråga, undrade jag om Schreyer anser det realistiskt att förvänta sig att ett fullständigt redovisningssystem med periodisering skall vara infört 2005.
EnglishThat is mainly because we are now introducing a new accrual-based accounting system which allows us, and compels us, to be more transparent and more rigorous with our accounting system.
Förslaget om en ny budgetpost lades fram under budgetpost 40 i ändringsbudget nr 5, och innehåller en förteckning över följande fem typer av åtgärder som vi kommer att titta närmare på.
EnglishThat is mainly because we are now introducing a new accrual-based accounting system which allows us, and compels us, to be more transparent and more rigorous with our accounting system.
Skälet till detta är framför allt att vi nu inför ett periodiserat redovisningssystem som innebär att vi ges möjlighet och åläggs att verka för större insyn och konsekvens i bokföringen.

Liknande översättningar för "accrual accounting" på svenska

accrual substantiv
accounting substantiv
inventory accounting substantiv
mark to market accounting substantiv
management accounting substantiv
fair value accounting substantiv
financial accounting substantiv
accrual method substantiv
project accounting substantiv