EN

accredited {adjektiv}

volume_up
accredited
She, it turns out, has a non-accredited correspondence course Ph.D. from somewhere in America.
Hon råkar gått en icke ackrediterad brevkurs doktorsutbildning (Ph.D.) från någonstans i USA.
To date the Commission has been represented through its delegation in Kiev, which is accredited to Belarus.
Till dags dato har kommissionen varit representerad via beskickningen i Kiev, som är ackrediterad i Vitryssland.
Although representatives of the Commission and the Member States will be present in Mexico City, there will be no official accredited European Union delegation at the event in question.
Även om företrädare för kommissionen och medlemsstaterna kommer att närvara i Mexico City, kommer ingen officiellt ackrediterad delegation från EU att bevista evenemanget.
accredited (även: certified, chartered)

Användningsexempel för "accredited" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt present, only 12 of the 25 EU countries have an accredited laboratory.
För närvarande har endast 12 av EU:s 25 länder ett officiellt godkänt laboratorium.
EnglishAt present, only 12 of the 25 EU countries have an accredited laboratory.
För närvarande har endast 12 av EU: s 25 länder ett officiellt godkänt laboratorium.
EnglishI also feel that it is important that websites which offer travel services are accredited.
Jag tycker också att det är viktigt med ackreditering av webbplatser som erbjuder resetjänster.
EnglishShe, it turns out, has a non-accredited correspondence course Ph.D. from somewhere in America.
Hon råkar gått en icke ackrediterad brevkurs doktorsutbildning (Ph.D.) från någonstans i USA.
EnglishThe report distinguishes between local assistants and accredited parliamentary assistants.
I betänkandet görs en åtskillnad mellan lokala assistenter och ackrediterade parlamentsassistenter.
EnglishA product is then deemed to be safe when its safety has been verified by an accredited test centre.
En produkt skulle då anses vara säker, när detta har styrkts av en behörig testanläggning.
EnglishAccredited lobbyists must also comply with a code of conduct.
Ackrediterade lobbyister måste också rätta sig efter uppförandekoden.
EnglishOf course they would like us to increase the legal responsibility of the accredited testing bodies.
Självklart skulle de vilja att vi ökar det rättsliga ansvaret för de auktoriserade testorganen.
EnglishAccredited schools can now deliver the European Baccalaureate.
Ackrediterade skolor kan nu utfärda en europeisk studentexamen.
EnglishVerification certificates issued by accredited institutes in other EU Member States are not recognised.
Provningscertifikat från ackrediterade institut i andra länder i Europeiska unionen erkänns inte.
EnglishTo date the Commission has been represented through its delegation in Kiev, which is accredited to Belarus.
Man bör titta på varför åtskilliga statsöverhuvuden inte deltog.
EnglishYou know, my science teacher was not an accredited teacher.
Min naturvetenskapslärare var inte en behörig lärare.
EnglishIt is for this reason that we require the creation of an international register of accredited plastic surgeons.
Det är skälet till att vi begär att det upprättas ett internationellt register med erkända plastikkirurger.
EnglishTo date the Commission has been represented through its delegation in Kiev, which is accredited to Belarus.
Till dags dato har kommissionen varit representerad via beskickningen i Kiev, som är ackrediterad i Vitryssland.
EnglishThey are two fully accredited human rights workers.
Båda är officiellt godkända människorättsarbetare.
EnglishWhat kind of Community funding systems could be envisaged to improve the running of the accredited schools?
Vilka finansieringssystem inom gemenskapen kan ställas i utsikt för att förbättra driften av de godkända skolorna?
EnglishDaily briefings were organised for the economic organisations and the NGOs accredited by the WTO.
Dagliga briefings anordnades för de ekonomiska organisationerna och de icke-statliga organisationer som ackrediterats vid WTO.
EnglishBetween Parliament and the Commission, there are approximately 4 600 organisations accredited as interest groups.
Hos Europaparlamentet och kommissionen gemensamt finns ungefär 4 600 organisationer ackrediterade som intressegrupper.
EnglishThe operators of this service are companies and NGOs accredited by the European Commission in each Member State.
Aktörerna i denna tjänst är företag och frivilligorganisationer som officiellt godkänts av kommissionen i varje medlemsstat.
EnglishMore than 1 700 organisations have been accredited as interest groups at the European Parliament, and 3 900 at the Commission.
Över 1 700 organisationer har ackrediterats som intressegrupper vid Europaparlamentet och 3 900 vid kommissionen.

Synonymer (engelska) till "accredited":

accredited