EN

accreditation {substantiv}

volume_up
accreditation
The Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Kommissionen anser att ackreditering är ett nationellt behörighetsområde.
Accreditation of forensic laboratory activities (
Ackreditering av kriminalteknisk laboratorieverksamhet (
Stricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
Striktare ackreditering av dessa laboratorier kommer att leda till ökat förtroende från allmänheten.

Användningsexempel för "accreditation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission considers accreditation to be a matter of national authority.
Kommissionen anser att ackreditering är ett nationellt behörighetsområde.
English Regulation (EC) No. 882/2004 calls for the accreditation of laboratories.
 I förordning (EG) nr 882/2004 krävs att laboratorier ska ackrediteras.
EnglishWe have set up second-chance schools and skills accreditation schemes.
Vi har inrättat skolor för " en andra chans" och systemet för att bekräfta kompetens.
EnglishWe have set up second-chance schools and skills accreditation schemes.
Vi har inrättat skolor för " en andra chans " och systemet för att bekräfta kompetens.
EnglishStricter accreditation of these laboratories will lead to increased public confidence.
Striktare ackreditering av dessa laboratorier kommer att leda till ökat förtroende från allmänheten.
EnglishIt will permit voluntary accreditation systems though, in order to promote the level of quality standards.
Men det medger frivilliga auktoriseringssystem för att öka nivån på kvalitetsnormerna.
EnglishWe are harmonising the rules for the accreditation of bodies and mutual recognition of certification.
Vi harmoniserar reglerna för ackreditering av organ och ömsesidigt erkännande av certifiering.
EnglishThere must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
Det måste finnas en tillit till hela systemet för ackreditering, information och marknadsövervakning.
EnglishIt proposes an accreditation procedure in the area of technical dialogue, which is surely nonsense.
I den tekniska dialogen kommer ett ackrediteringsförfarande föreslås. Det anser jag vara vansinnigt.
EnglishWho is responsible in the event of incorrect data being sent to Brussels by national accreditation bodies?
Vem bär ansvaret när nationella registreringsmyndigheter skickar felaktiga uppgifter till Bryssel?
EnglishThe certification control system should be subject to compulsory accreditation and continuous monitoring.
Det bör finnas ett obligatoriskt tillståndsförfarande och kontinuerlig bevakning inom intygssystemet.
EnglishThe Commission welcomes the accreditation of a Macao economic and trade office to the European Communities.
Kommissionen välkomnar ackrediteringen av Macaos ekonomi- och handelskontor i Europeiska gemenskaperna.
EnglishAccreditation of forensic laboratory activities (
Ackreditering av kriminalteknisk laboratorieverksamhet (
EnglishThe accreditation regulation on market surveillance has enabled us to strengthen market surveillance.
Förordningen om ackreditering och marknadsövervakning har gjort det möjligt för oss att skärpa marknadsövervakningen.
EnglishHow to request European Parliament accreditation
EnglishTo ensure greater protection it is necessary that accreditation and market surveillance be carried out by a public body.
För att kunna garantera ett ökat skydd måste ackrediteringen och marknadsövervakningen utföras av ett offentligt organ.
EnglishRegarding the other points raised, I agree with the comments on the importance of independent accreditation and certification.
När det gäller övriga punkter som tagits upp håller jag med om vikten av oberoende certifiering och ackreditering.
EnglishWe need an accreditation system based on strict, transparent rules, but this is what the Commission does not want.
Vi behöver ett ackrediteringssystem som bygger på strikta och öppna regler, men det är just detta som kommissionen inte vill ha.
EnglishTake responsibility yourself for the accreditation of national inspection authorities and Parliament will give you its support.
Ta själv ansvar för ackreditering av de nationella tillsynsmyndigheterna så kommer parlamentet att ge dig sitt stöd.
EnglishIn particular, we should not continue with the accreditation of trichina laboratories described in Regulation (EC) No 882.
Framför allt bör vi inte fortsätta med den ackreditering av trikinlaboratorier som beskrivs i förordning (EG) nr 882/2004.

Synonymer (engelska) till "accredited":

accredited