EN

accounted {adjektiv}

volume_up
accounted (även: recorded, registered, booked)

Användningsexempel för "accounted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWill there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet?
Kommer det att göras undantag eller kommer varje utgift att redovisas på Internet?
EnglishAt the beginning of 1990, when the occupation ended, Latvians accounted for only 51%.
När ockupationen upphörde i början av 1990 var andelen letter endast 51 procent.
EnglishI think that I have accounted for the majority of amendments tabled in Plenary.
Jag tror att jag har tagit upp de flesta ändringsförslag som har lagts fram inför plenum.
EnglishThe President of the European Council is not yet accounted for in the budget.
Europeiska rådets ordförande har fortfarande inte tagits med i budgeten.
EnglishMuch of this final amount is accounted for by the under-spending of payment appropriations.
En stor del av slutsumman förklaras av de outnyttjade betalningsbemyndigandena.
EnglishAnother key issue has been the way in which travel allowances are accounted for.
En annan nyckelfråga har rört redovisningarna av reseersättningarna.
EnglishIt seems that about EUR 6 billion cannot be properly accounted for.
Det verkar som om det saknas korrekt redovisning av omkring sex miljarder euro.
EnglishAbused women accounted for more than 30% of the patients in a hospital we visited.
Över 30 procent av patienterna på ett sjukhus som vi besökte bestod av misshandlade kvinnor.
EnglishAbused women accounted for more than 30 % of the patients in a hospital we visited.
Över 30 procent av patienterna på ett sjukhus som vi besökte bestod av misshandlade kvinnor.
EnglishIn 2000 textiles and clothing accounted for 95 % of all Bangladesh’ s industrial goods exports.
Nästan 2 miljoner arbetar inom sektorn i Bangladesh och 1,4 miljoner i Pakistan.
EnglishBetween 2000 and 2005 it accounted for two thirds of Objective 2 funding.
Mellan 2000 och 2005 svarade sammanhållningspolitiken för två tredjedelar av mål 2-bidragen.
EnglishIn 2004, just 37 Members accounted for a ludicrous EUR 234 000.
Under 2004 redovisade enbart 37 ledamöter den löjliga summan av 234 000 euro.
EnglishIt is vitally important that these funds are properly and efficiently spent and accounted for.
Det är oerhört viktigt att stödet används korrekt och effektivt och att det redovisas.
EnglishIt totals 156 000 kilometres in length, of which 78 000 km are accounted for by the TEN network.
Det är totalt sett 156 000 km långt. 78 000 km av dessa hör till TEN-näten.
EnglishAround 30% of women’s economic output is not even accounted for.
Omkring 30 procent av kvinnornas ekonomiska produktion redovisas inte ens.
EnglishAll these are things that need to be brought together and accounted for in this campaign.
Allt detta är saker som, lämpligt sammanfattade, måste tas med i beräkningen även i detta ämne.
EnglishIn 2005 transport, cars and lorries, accounted for 27% of total emissions of greenhouse gases.
År 2005 stod transporter, bilar och lastbilar för 27 procent av de totala växthusgasutsläppen.
EnglishIt accounted for 53.4% of the votes, with 46.6% voting yes.
Nejrösten stod för 53,4 procent av rösterna, och 46,6 procent röstade ja.
EnglishIn 2004, just 37 Members accounted for a ludicrous EUR 234 000.
De många minuterna av onödig tystnad här kostar ytterligare miljoner, och så fortsätter det.
EnglishIt is the taxpayers' money and should be properly accounted for.
Det är skattebetalarnas pengar, och de borde redovisas ordentligt.