EN

accountant {substantiv}

volume_up
1. bokföring
accountant
Authorized Public Accountant FilipCasselAuthorized Public Accountant Anders Herjevik
Auktoriserad revisor Filip CasselAuktoriserad revisor Anders Herjevik
Authorized Public Accountant Jan BirgersonAuthorized Public Accountant Anna Peyron
Auktoriserad revisor Jan BirgersonAuktoriserad revisor Anna Peyron
Ola Bjärehäll was born in 1974 and has been an Authorized Public Accountant since 2004.
Ola Bjärehäll är född 1974 och auktoriserad revisor sedan 2004.
accountant
The criticism which has been voiced is, as has been said, not that of an accountant declaring that individual bookkeeping items are difficult to separate.
Kritiken som har yttrats, är som sagt inte kritik som kommer från en bokförare som säger att det är svårt att urskilja de enskilda posterna.
An example is the proposal regarding the Commission’s accountant in paragraph 16.
Ett exempel är förslaget om kommissionens räkenskapsförare i punkt 16.
And I believe that politicians can provide more solutions to the problems faced by our society than accountants and I say this with every respect for accountants.
Jag tror att politikerna kan finna fler lösningar på de problem som vårt samhälle står inför än vad räkenskapsförare kan göra – och det säger jag med all respekt för räkenskapsförare.

Användningsexempel för "accountant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, because of their 'accountant' attitude, the net payers are not interested.
Men på grund av sina räkenskapskunniga visioner vill nettobetalarna inte veta av det.
EnglishThe project organisation puts the chief accountant at the centre of the project.
I projektorganisationen sätts räkenskapsföraren i centrum för projektet.
EnglishHowever, because of their 'accountant ' attitude, the net payers are not interested.
Men på grund av sina räkenskapskunniga visioner vill nettobetalarna inte veta av det.
EnglishAn example is the proposal regarding the Commission’s accountant in paragraph 16.
Ett exempel är förslaget om kommissionens räkenskapsförare i punkt 16.
EnglishAuthorized Public Accountant FilipCasselAuthorized Public Accountant Anders Herjevik
Auktoriserad revisor Filip CasselAuktoriserad revisor Anders Herjevik
EnglishAuthorized Public Accountant Jan BirgersonAuthorized Public Accountant Anna Peyron
Auktoriserad revisor Jan BirgersonAuktoriserad revisor Anna Peyron
EnglishShould there not be a clearer dividing line between the accountant and the authorising officer?
Bör det inte finnas en tydligare skiljelinje mellan revisorn och utanordnaren?
EnglishOla Bjärehäll was born in 1974 and has been an Authorized Public Accountant since 2004.
Ola Bjärehäll är född 1974 och auktoriserad revisor sedan 2004.
EnglishBut, even applying an accountant’s approach, the proposal is contrary to honest business practice.
Men även ur en revisors synvinkel strider förslaget mot god affärspraxis.
EnglishBut, even applying an accountant’ s approach, the proposal is contrary to honest business practice.
Men även ur en revisors synvinkel strider förslaget mot god affärspraxis.
EnglishI would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
EnglishShould there not be a clearer dividing line between the accountant and the authorising officer?
Bör internrevisorn genom sina rapporter även stå i nära kontakt med internrevisionstjänsten?
EnglishLastly, I should like to raise the issue of the internal accountant, Mrs Andreasen.
Slutligen frågan från den interna revisorn, Andreasen.
EnglishWe shall always oppose our human vision of the world, to your accountant's, mathematician's vision.
Mot er matematiska och räknemässiga syn på världen kommer vi alltid att sätta det mänskliga.
EnglishSo I found that they had a friend, a local accountant, a young girl, and they played football with her.
Jag fick reda på att de hade en vän, en lokal revisor, en ung kvinna, som de spelade fotboll med.
EnglishWe all know about the vehement criticism of the accounts from former chief accountant Mrs Marta Andreasen.
Vi känner alla till den kraftfulla kritiken mot räkenskaperna från den tidigare chefen på området, Marta Andreasen.
EnglishTwo years ago Marta Andreasen, the Commission’ s chief accountant, raised many problems regarding the EU’ s accounts.
Den här situationen kan inte fortgå, eftersom den kommer att ge Europeiska unionen ett allt sämre rykte.
EnglishThe action taken by the Commission's former chief accountant, Martha Andreasen, made it possible for the problems to be exposed.
Problemen kunde uppdagas tack vare kommissionens förre chefsrevisor Martha Andreasens agerande.
EnglishTwo years ago Marta Andreasen, the Commission’s chief accountant, raised many problems regarding the EU’s accounts.
För två år sedan tog Marta Andreasen, kommissionens chefsrevisor, upp flera problem i samband med EU:s räkenskaper.
EnglishIf you're an accountant, and a box-ticker, the only thing you can do in these circumstances is buy cheaper shit.
Om du är en revisor, och en penga-räknare, då är det enda du kan göra under dessa omständigheter att köpa billigare skit.