EN

accountancy {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
accountancy (även: book keeping)
But not financial perspectives based on accountancy.
Men inte en budgetplan baserad på bokföring.
Detta är inte politik utan bokföring.
Health, however, does not come down to a simple matter of accountancy.
Men hälsa kan inte reduceras till en enkel fråga om bokföring.

Användningsexempel för "accountancy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat does not mean, however, that we want a purely accountancy-based approach.
Det betyder emellertid inte att vi vill se ett rent redovisningsmässigt synsätt.
EnglishThe previous speaker said that a over-concentration of accountancy firms is taking place.
Den föregående talaren sade att det pågår en koncentration av revisionsföretag.
EnglishHowever, all that I have said so far concerns the accountancy aspect of the matter.
Det jag har refererat till fram till nu utgör bokföringssidan av frågan.
EnglishBanks and accountancy firms are running seminars and briefing clients.
Banker och redovisningsföretag genomför seminarier och informerar kunder.
EnglishOnly at that point can the common standards in accountancy and internal controls be identified.
Först då kan de gemensamma normerna för redovisning och internkontroll fastställas.
EnglishMeanwhile, the American business community operates under the GAAP accountancy structure.
I Förenta staterna arbetar företagen enligt redovisningssystemet GAAP.
EnglishThe Court of Auditors was set up to apply accountancy procedures.
Revisionsrätten inrättades för att tillämpa redovisningsförfaranden.
EnglishThis article was in a magazine that would only be read by people working in accountancy.
Den här artikeln fanns i en tidskrift som enbart riktar sig till personer som arbetar med bokföring.
EnglishHealth, however, does not come down to a simple matter of accountancy.
Men hälsa kan inte reduceras till en enkel fråga om bokföring.
EnglishIt is simply wrong that America and Europe operate under two different accountancy models.
Det är helt enkelt fel att Förenta staterna och EU skall arbeta med två olika redovisningsmodeller.
EnglishMuch of the world will adopt that European accountancy standard.
En stor del av världen kommer att anta EU:s redovisningsstandard.
EnglishIn 1997, the recognised accountancy firm, Lloyd, estimated annual fraud at eight billion euros.
År 1997 uppskattade den erkända revisionsbyrån Lloyd de årliga bedrägerierna till åtta miljarder euro.
EnglishWhen this project is introduced, the European budget will be in the vanguard of accountancy rules.
När detta projekt införts kommer den europeiska budgeten att gå i täten för redovisningsbestämmelser.
EnglishBut not financial perspectives based on accountancy.
Självklart finns det en hel del som Europaparlamentet behöver säga.
EnglishThis is not just untidy, it is bad accountancy practice.
Detta är inte bara slarvigt, det är dålig redovisningspraxis.
EnglishThe European Union operates under a system known as IAS, which is the International Accountancy Standards system.
I Förenta staterna arbetar företagen enligt redovisningssystemet GAAP.
EnglishWe managed to make accountancy rotation the rule and the rotation of accountancy offices an exception.
Vi lyckades göra rotation i redovisningen till regel och rotation av redovisningsföretag till undantag.
EnglishThis mainly concerns insurance, postal, financial, retail, legal and accountancy services.
Detta gäller framför allt försäkringsbranschen samt tjänster inom områdena post, finans, detaljhandel, juridik och bokföring.
EnglishThe reform of the accountancy system is essential.
Reformeringen av redovisningssystemet är oundgänglig.
EnglishMr President, I asked the Commissioner a question on the enormous mergers in the accountancy sector.
Herr ordförande! Jag hade ställt en fråga till kommissionären om de jättelika maktkoncentrationerna inom accountantsektorn.