"account information" - Svensk översättning

EN

"account information" på svenska

EN

account information {substantiv}

volume_up
account information
For your security, your account information will only be stored on our secure servers and will not be stored on your mobile phone.
Av säkerhetsskäl lagras dina kontouppgifter bara på våra säkra servrar, inte på din mobiltelefon.
You can use AdWords Editor to download your account information, edit your campaigns offline, and then upload your changes to AdWords.
Du kan använda AdWords Editor för att hämta dina kontouppgifter, redigera kampanjerna offline och sedan överföra ändringarna till AdWords.

Användningsexempel för "account information" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Jag hoppas att resultatet av våra omröstningar kommer att omfatta alla dessa uppgifter.
EnglishLast account activity shows you information about recent activity in your mail.
Senaste kontoaktivitet visar information om aktuell aktivitet i e-posten.
EnglishWill you take account of the information supplied by the Agriculture Department which I have mentioned?
Kommer ni att notera de uppgifter från jordbruksinspektionen som jag har nämnt?
EnglishIf you'd like more information on account security, we suggest reading some tips on Keeping Your Data Secure.
Om du vill ha mer information om kontosäkerhet bör du läsa våra tips om att skydda data.
EnglishNext, learn how to cancel your account, send us bank information, and anticipate processing times.
Nästa steg: läs om hur du avslutar kontot, skickar dina bankuppgifter och beräknar handläggningstider.
EnglishBy clicking the link to verify your email address, you'll help us protect your account information.
Genom att klicka på länken och bekräfta din e-postadress hjälper du oss att skydda din kontoinformation.
EnglishInsurance companies will not be able to take account of information in order to determine insurance risks.
Försäkringsbolag kommer inte att kunna ta hänsyn till information för att bedöma försäkringsrisker.
EnglishFor your security, your account information will only be stored on our secure servers and will not be stored on your mobile phone.
Av säkerhetsskäl lagras dina kontouppgifter bara på våra säkra servrar, inte på din mobiltelefon.
EnglishCommunicator stores information about your settings, preferences, bookmarks, and stored messages as part of your Account information.
Dina inställningar, egenskaper, bokmärken och meddelanden sparas som en del av kontoinställningarna.
English.), purchase information, and account information.
Som dina inställningar, onlineanvändande (chatt, molnlagring osv.), köpinformation och kontoinformation.
EnglishThe new system has an in-built review and re-evaluation process in order to take new scientific information into account.
Det nya systemet har en inbyggd bedömnings- och omvärderingsprocess för att ta hänsyn till ny vetenskaplig information.
EnglishWe have to invest and strike a better balance in how we respond or where we put out information, taking account also of modern traditions.
Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna har Du lanserat plan D där D står för demokrati.
EnglishThis guarantees our consultation rights, especially if we take into account the information procedure already mentioned.
Här tillvaratas våra rättigheter till samverkan, inte minst när man tar hänsyn till det redan nämnda informationsförfarandet.
EnglishThe contracting party must take due account of any information already included in the SIS by another contracting party.
Den avtalsslutande parten måste ta vederbörlig hänsyn till de upplysningar som redan har förts in i SIS av en annan avtalsslutande part.
EnglishA re-evaluation of the additives should therefore be carried out every ten years, taking account of new scientific information and research data.
Därför bör en ny bedömning av tillsatserna göras vart tionde år, som inkluderar aktuella undersökningar och forskningsrön.
EnglishAt this stage the Commission cannot take into account any information or material from third parties that is not contained in the application itself.
I det här skedet kan kommissionen inte beakta information eller material från tredje part som inte ingår i själva ansökan.
EnglishYou can use AdWords Editor to download your account information, edit your campaigns offline, and then upload your changes to AdWords.
Du kan använda AdWords Editor för att hämta dina kontouppgifter, redigera kampanjerna offline och sedan överföra ändringarna till AdWords.
EnglishIf you enter your Google account or personal information as the result of aspoof or phishing message, take action quickly.
Om du skriver in information om ditt konto hos Google eller personlig information på grund av ett meddelande med lösenordsfiske/kapning bör du snabbt vidta åtgärder.
EnglishHowever, I would have hoped that you would take more account of the written information passed on to the Committee on the Environment on 3 July last year.
Jag skulle emellertid ha önskat mig att mer hänsyn hade tagits i ert yttrande till den skriftliga information som ankom till miljöutskottet den 3 juli i förra året.
EnglishTo verify the accuracy of your account information, we will mail a personal identification number (PIN) to your payment address when your earnings reach the verification threshold.
För att bekräfta att kontoinformationen är korrekt skickar vi en PIN-kod till din betalningsadress när dina intäkter når verifieringströskeln.

Liknande översättningar för "account information" på svenska

information substantiv
account substantiv
management information substantiv
account balance substantiv
Swedish
account executive substantiv
account payable substantiv