EN

accompaniment {substantiv}

volume_up
accompaniment
Nevertheless, the process of international accompaniment which led East Timor to regain its independence also has many grey areas, as usually happens in cases such as this.
Icke desto mindre fanns det också många gråzoner i det internationella ackompanjemang som ledde till att Östtimor blev självständigt, som det vanligen gör i sådana här fall.

Användningsexempel för "accompaniment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd, if there is an international accompaniment, that would also be helpful in the negotiations.
Och om det finns en annan internationell partner skulle det också vara till hjälp i förhandlingarna.
EnglishHowever, poverty is not a good accompaniment to progress.
Fattigdom är dock inte något bra komplement till framsteg.
EnglishA realisation of the concentration and flexibility that everyone wants will be part of the critical accompaniment.
Till denna kritiska uppföljning hör att förverkliga den koncentration och flexibilitet som vi alla önskar.
EnglishThis is why an ethical accompaniment is more than ever necessary to ensure that the progress achieved is in harmony with basic values and human dignity.
Det är anledningen till att det mer än någonsin krävs etik för att se till att de framsteg som görs står i harmoni med våra grundläggande värderingar och mänsklig värdighet.
EnglishNevertheless, the process of international accompaniment which led East Timor to regain its independence also has many grey areas, as usually happens in cases such as this.
Icke desto mindre fanns det också många gråzoner i det internationella ackompanjemang som ledde till att Östtimor blev självständigt, som det vanligen gör i sådana här fall.
EnglishMost of the beautiful pictures we've taken of Saturn, in fact, show Saturn in accompaniment with some of its moons.
De flesta bilderna som vi har tagit av Saturnus- -visar planeten tillsammans med dess månar. ~~~ Här med Dione. ~~~ Här är Saturnus med ringarna framifrån.

Synonymer (engelska) till "accompaniment":

accompaniment
accompanied
English
accompanying
musical accompaniment