"accident rate" - Svensk översättning

EN

"accident rate" på svenska

EN

accident rate {substantiv}

volume_up
accident rate
Eastern European airlines have a high accident rate, as do those from Africa, Asia and South and Central America.
Östeuropeiska flygbolag har en hög olycksfrekvens, liksom flygbolag från Afrika, Asien och Syd- och Centralamerika.

Användningsexempel för "accident rate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI represent the Lesser Poland Voivodship, which has the lowest accident rate in the country, at 7/100.
Jag företräder regionen Lillpolen, som har landets lägsta olyckstal, 7 procent.
EnglishIn many cities and towns there is a high accident rate, but not in others.
I många städer finns det en hög olyckskvot, men inte i andra.
EnglishEastern European airlines have a high accident rate, as do those from Africa, Asia and South and Central America.
Östeuropeiska flygbolag har en hög olycksfrekvens, liksom flygbolag från Afrika, Asien och Syd- och Centralamerika.
EnglishBearing in mind the profession's accident rate and its difficulties in attracting new members, I feel that these timescales are too long.
Med tanke på olycksnivåerna och yrkets låga attraktionskraft tycker jag att dessa frister är för långa.
EnglishWe have the third highest accident rate in the European Union and we have the highest fatality rate in the European Union.
Vi ligger på tredje plats i olycksstatistiken i Europeiska unionen och vi har det högsta antalet dödsolyckor i Europeiska unionen.
EnglishGood communication between the local authorities and other authorities can also be a weapon in the battle to lower the accident rate.
En bra kommunikation mellan den lokala administrationen och andra administrationer kan också vara en mekanism som underlättar bekämpandet av olyckor.
EnglishWith a 16.10% fatal accident rate, the seriousness of accidents involving heavy goods vehicles is two and a half times higher than that recorded for accidents as a whole.
I och med att 16,10 procent av olyckorna får dödlig utgång är olyckorna med tunga fordon två och en halv gång allvarligare än de övriga olyckorna.
EnglishWith a 16.10 % fatal accident rate, the seriousness of accidents involving heavy goods vehicles is two and a half times higher than that recorded for accidents as a whole.
I och med att 16,10 procent av olyckorna får dödlig utgång är olyckorna med tunga fordon två och en halv gång allvarligare än de övriga olyckorna.
EnglishWe will not, of course, be able to eliminate risk entirely, but the accident rate will be greatly reduced, fishing will take on a more human face and its workers will be given more dignity.
Det kommer säkert inte att bli helt riskfritt men olycksnivåerna kommer att minska kraftigt, fisket blir mer humant och dess arbetstagare får större värdighet.

Liknande översättningar för "accident rate" på svenska

accident substantiv
rate substantiv
to rate verb
Swedish