EN

access right {substantiv}

volume_up
1. allmänt
access right
2. IT
3. juridik
access right (även: use)

Användningsexempel för "access right" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll women on all continents have a right to access to sexual and reproductive health.
Alla kvinnor på alla kontinenter bör ha rätt till sexuell och reproduktiv hälsa.
EnglishWe should also have the right to access high-quality health care close to home.
Vi bör också ha rätt till hälso- och sjukvård av hög kvalitet i närheten av våra hem.
EnglishHowever, they do not have the right to access Europe's social security systems.
De har dock inte rätt att få tillgång till EU:s sociala trygghetssystem.
EnglishA child's right of access to both parents should be protected at all costs.
Ett barns rätt att ha tillgång till båda sina föräldrar måste skyddas till varje pris.
EnglishWe are in favour of the public right of access to documents in the EU.
Vi instämmer i att allmänheten skall få tillgång till dokument från Europeiska unionen.
EnglishClick the suspensive points button at the right to access a selection dialog for macros.
När du klickar på någon av kommandoknapparna med tre punkter öppnas dialogrutan Tilldela makro.
EnglishThese figures highlight the urgent need to manage this right to access treatment throughout the EU.
Siffrorna belyser det akuta behovet av regler för rätten till vård inom EU.
EnglishEveryone has the right of access to a free placement service.
Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling.
EnglishSubject: Right of access to documents and plea of confidentiality of Council discussions
Angående: Tillgång till handlingar och skyldighet att iaktta sekretess när det gäller rådets förehavanden
EnglishThe rapporteur also seeks to compare the right to the Internet with the right to access to schooling.
Vidare vill föredraganden att man ska jämställa rätten till Internet med rätten till skolgång.
EnglishThe right to access to justice has also proven to be the biggest problem area in this regulation.
Tillgången till rättslig prövning har också visat sig vara det största problemet i denna förordning.
EnglishThese figures highlight the urgent need to manage this right to access treatment throughout the EU.
Det är vad som fastställs i fördraget, men frågan är naturligtvis om det är hållbart på lång sikt.
EnglishData protection and the right of access to documents are included in the Charter of Fundamental Rights.
Dataskyddet och rätten till handlingar finns i rättighetsstadgan.
EnglishWithin the EU, the right to access gas transportation infrastructure is enshrined in EU legislation.
Inom EU är rätten till tillgång till infrastrukturen för gastransporter stadfäst i EU:s lagstiftning.
EnglishWithin the EU, the right to access gas transportation infrastructure is enshrined in EU legislation.
Inom EU är rätten till tillgång till infrastrukturen för gastransporter stadfäst i EU: s lagstiftning.
EnglishI can therefore fully support the demand to give Parliament unconditional right of access to documents.
Jag kan därför fullständigt stödja uppmaningen att parlamentet skall ha tillgång till alla handlingar.
EnglishIt concerns the right of access to documents without restriction, something which is only rarely utilised.
Det handlar om rätten att utan begränsning få tillgång till handlingar, vilken utnyttjas ganska sällan.
EnglishTo that extent, we need the commendable Swedish rules on the right of access to documents and the freedom to provide information.
Vi behöver verkligen de svenska reglerna om rätt till insyn och uppgiftslämnarskydd.
EnglishIn our opinion, the right of access to documents should be the rule in the EU rather than the exception.
Rätten att ta del av offentliga handlingar bör enligt vår uppfattning vara huvudregeln i EU, inte undantaget.
EnglishAs I see it, right of access to documents is an important part of the EU's information and communication policy.
Enligt mig är handlingars offentlighet en viktig del av EU: s informations- och kommunikationspolitik.

Liknande översättningar för "access right" på svenska

right adjektiv
right adverb
right substantiv
Swedish
access substantiv
all right adverb
Swedish