"accelerator" - Svensk översättning

EN

"accelerator" på svenska

volume_up
accelerant {substantiv}
SV

"accelerator" på engelska

EN

accelerator {substantiv}

volume_up
SV

accelerator {utrum}

volume_up
1. allmänt
accelerator (även: gaspedal)
2. kemi
accelerator

Användningsexempel för "accelerator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishRather than needing to take its foot off the accelerator, Europe must take a great leap forward.
I stället för att lyfta foten från gaspedalen måste EU ta ett stort språng framåt.
EnglishAt best they have one foot on the accelerator and one on the brakes.
I bästa fall har de en fot på gaspedalen och en på bromsen.
EnglishThe ALDE Group is anxious to press the accelerator on defence.
ALDE-gruppen är ivrig att påskynda arbetet på försvarsområdet.
EnglishThis indexing also includes the notion of an accelerator.
Vid den här indexeringen införs samtidigt idén med en farthållare.
EnglishSomehow we were all just like atoms in a big particle accelerator.
Ibland var vi som atomer i en partikelaccelerator
EnglishWe cannot put our foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time.
EnglishThe application of the proton accelerator method using a lead-bismuth target opens up even greater possibilities.
Tillämpningen av protonacceleratormetoden med ett bly-vismutmål skapar ännu större möjligheter.
EnglishRather than needing to take its foot off the accelerator, Europe must take a great leap forward.
Vi måste gå framåt, och de nationella politikerna måste kunna lämna det förflutna bakom sig och ta ansvar för Europa.
EnglishThe particle accelerator leads to the runway.
Partikelacceleratorn leder mot landningsbanan.
EnglishIn our opinion this is not a coherent policy, as it effectively consists of stepping on the accelerator and the brake at the same time.
Som vi ser det är detta inte en konsekvent politik, eftersom den faktiskt består i att man bromsar och gasar samtidigt.
EnglishHowever - to use another metaphor - we need to step on the accelerator, because the issue of electromobility affects many policy areas.
Men för att använda en annan liknelse, vi måste trycka på gaspedalen, för frågan om elbaserad rörlighet påverkar många politikområden.
EnglishMr President, Commissioner, what should and should not fall within the EU’s remit and, where rules are concerned, why not take the foot off the accelerator once in a while?
   . – Herr talman, herr kommissionsledamot! Vad bör och vad bör inte tillhöra EU:s ansvarsområde?
EnglishIn this sort of situation, we have to be bold enough to put our foot on the accelerator and ensure that decisions that are still blocked in the Council can enter into force.
Det finns situationer som talar för ett djärvt steg som påskyndar de beslut som än i dag blockeras i rådet och får dem att träda i kraft.
EnglishI am quite sure that by taking its foot off the accelerator, the Luxembourg Presidency has steered the EU round a dangerous bend as far as this issue is concerned.
Jag är övertygad om att det luxemburgska ordförandeskapet genom att lätta på gaspedalen har lotsat EU runt en farlig krök när det gäller denna fråga.
EnglishWe want a more predictable base-deepening formula through an accelerator principle to determine the evolution of tax rates, given the new tax base.
Vi vill ha en mer förutsägbar formulering som fördjupar grunderna genom en accelerationsprincip för att fastställa utvecklingen av skattesatsen, med hänsyn till det nya beskattningsunderlaget.

Synonymer (engelska) till "accelerator":

accelerator
acceleration