"Academy" - Svensk översättning

EN

"Academy" på svenska

academy graduates
SV
  • akademiker
  • akademi akademiker

Användningsexempel för "Academy" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Klopp's instinct has been to limit his academy graduates' exposure to first-team action, putting their development before short-term needs.
Over the past five years, polo academy graduates have doubled the size of the club.
Since then though, has recovered from injury and been a vital old head guiding backlines usually comprised of academy graduates through games.
Stewart, the father of two, is working on a youth mentoring project and says his biggest supporters are academy graduates, who still meet monthly.
How many draft picks or academy graduates have had the clock run out on them because of roster requirements, rather than talent?
The new incentive is $1,000 for military veterans and $5,000 for laterals and academy graduates to commit.
As schools, they are remarkably insular, insider outfits often run by academy graduates whose goals tend to be narrow and sometimes even bizarrely parochial.
The academy graduates about 240 cadets each year.
At the end of the programme, the academy graduates received certificates of attendance.
This year, a cadet cheating scandal is expected to pull down the number of academy graduates.

Användningsexempel för "Academy" på svenska

EnglishThe Theatre Academy, belongs to the Department of Arts, Communication and Learning.
Teaterhögskolan i Luleå tillhör Institutionen för konst, kommunikation och lärande.
EnglishNaval Academy.
Det hände när jag jobbade som forskarassistent vid USA:s marinakademi.
EnglishI hope that this academy will help us to have a better understanding of the whole system.
Jag hoppas att denna akademi kommer att hjälpa oss att förstå hela systemet bättre.
EnglishThe report raises the promising idea of the creation of a European diplomatic academy.
I betänkandet presenteras en lovande idé om att grunda en europeisk diplomatutbildning.
EnglishProject: Royal Academy of Sciences, Abisko Scientific Research Station.
Projektägare: Kungl Vetenskapsakademin, Abisko Naturvetenskapliga Station.
EnglishThey're doing Khan Academy, they're doing that software, for roughly half of their math class.
De använder Khan Academy, de jobbar med programmet, under ungefär halva lektionen.
EnglishHELIX Academy is a platform for joint knowledge, experience and dialogue.
HELIX Academy är en plattform för gemensam kunskapsbildning, erfarenhetsutbyte och dialog.
EnglishCooperation with the Chinese Academy of Sciences, Beijing, on robotic laser processing.
Samarbete med kinesiska vetenskapsakademin, Beijing, angående robotiserad laserbearbetning.
EnglishIf you had your game faces on at the academy, you ought to figure this out.
Om ni damer hörde upp på polisskolan ska ni kunna lista ut det här.
EnglishTheatre Academy of Luleå has reached all-time high of number of applicants for the actor training.
Teaterhögskolan i Luleå har rekordmånga sökande till skådespelarutbildningen.
EnglishIf that could be done we would have a police academy of which we, as Europeans, might be proud.
Om vi kan åstadkomma detta får vi en polisakademi som vi som européer kan vara stolta över.
EnglishI would also point out that we have proposed a European academy for internal security.
Det andra är att jag vill berätta att vi har lagt ett förslag om en europeisk akademi för inre säkerhet.
EnglishThe sanu memorandum of 1985 drawn up by the Serbian Academy of Sciences spells out that strategy.
I den serbiska vetenskapsakademins sanu memorandum från år 1985 kan man läsa om Milosevics agerande.
EnglishThe term 'police academy ' makes me think of a humorous American TV series about the police.
Ordet polisakademi får mig att tänka på en amerikansk TV-serie om polisen som kan få i gång skrattmusklerna.
EnglishSo the first question is: when is a decision going to be taken about the Academy's eventual location?
Alltså, först frågan: När avser rådet att fatta slutgiltigt beslut om Europeiska polishögskolans säte?
EnglishThis urgent warning, issued by a member of the Turkish Academy of Sciences a month or so ago, was published in the.
Detta är ytterligare ett avslöjande tecken för EU vad gäller det aktuella läget i Ankara.
EnglishWhat is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
Å andra sidan anser jag att ordet akademi inte är tillräckligt självmedvetet när det handlar om polisverksamhet.
EnglishSubject: Police academy and EU border protection
Angående: Polishögskolan och Europeiska unionens gränsskydd
EnglishWe published our results in the proceedings of the National Academy of Sciences and in Nature Biotechnology.
Vi har publicerat resultaten i Proceedings of the National Academy of Sciences och i Nature Biotechnology.
EnglishSubject: EU police academy and EU border police force
Angående: EU: s polisakademi och EU: s gränsskydd