"abusive behaviour" - Svensk översättning

EN

"abusive behaviour" på svenska

EN

abusive behaviour {substantiv}

volume_up
abusive behaviour

Användningsexempel för "abusive behaviour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBusinesses in Europe are still victims of abusive misleading behaviour leading to significant financial losses mostly for small business and start-up business.
Företag i EU faller fortfarande offer för oegentliga och vilseledande affärsmetoder som orsakar betydande ekonomiska förluster, främst för små företag och nystartade företag.
EnglishThe stance taken by European citizens and industry on these measures must be known and respected in order to be able to avoid any kind of abusive, anti-democratic behaviour.
Man måste ta hänsyn till och respektera EU-medborgarnas och industrins inställning när det gäller dessa åtgärder, om man ska kunna undvika oriktigt och odemokratiskt beteende.
EnglishMore generally, the Commission considered on the one hand that the situation in the postal market could engender various forms of abusive behaviour by public postal operators.
Kommissionen ansåg allmänt sett att situationen på marknaden för posttjänster å ena sidan skulle kunna ge upphov till olika former av missbruk från offentliga postoperatörer.
EnglishWhen the conclusion is that it is serious all states that are participants in ICAO have the power to arrest and detain those who are accused of unruly or abusive behaviour.
Om slutsatsen blir att den är allvarlig har alla de stater som deltar i ICAO befogenhet att arrestera och häkta dem som anklagats för förargelseväckande eller oegentligt beteende.
EnglishIn 2005, the National Crime Council found that one in seven women in Ireland have experienced severe abusive behaviour of a physical, sexual or emotional nature from their partner.
Under 2005 kom National Crime Council fram till att en av sju kvinnor på Irland har varit med om allvarliga övergrepp av en fysisk, sexuell eller känslomässig natur från sin partner.
EnglishThe National Crime Council in 2005 found that one in seven women in Ireland experienced severe abusive behaviour of a physical, sexual or emotional nature from a partner at some times in their lives.
Det nationella brottsrådet kom 2005 fram till att var sjunde kvinna i Irland upplevt allvarliga kränkningar av fysisk, sexuell eller emotionell natur från en partner någon gång i livet.

Liknande översättningar för "abusive behaviour" på svenska

abusive adjektiv
behaviour substantiv
group behaviour substantiv
abusive word substantiv
bad behaviour
Swedish