"abundant" - Svensk översättning

EN

"abundant" på svenska

volume_up
abundance {substantiv}
volume_up
infinite abundance {substantiv}
SV

"abundant" på engelska

EN

abundant {adjektiv}

volume_up
Above all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Framför allt utgör jordbruket grunden för en riklig, varierad och hälsosam livsmedelsförsörjning.
Investment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Satsningarna på utbildning ger riklig avkastning i form av en expansiv och blomstrande ekonomi.
Coal is undoubtedly an abundant energy source.
Kolet är utan tvekan en riklig energikälla.
What can be more important to the future of the Community than secure and abundant supplies of healthy water.
Vad kan vara viktigare för gemenskapens framtid än en säker och rik tillgång till sunt vatten.
abundant
SV

abundant {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "abundant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishUzbekistan is a country with abundant natural resources, including oil and gas.
Uzbekistan är ett land med rika naturresurser, bland annat olja och gas.
EnglishThe abundant distribution of glossy brochures cannot compensate for this.
Den rikliga distributionen av glättade broschyrer kunde inte kompensera detta.
EnglishArticle 90 gives the Court of Justice the opportunity for abundant jurisprudence.
I artikel 90 ges EG-domstolen möjligheten till omfattande jurisprudens.
EnglishArticle 3 leaves abundant scope for every form of genetic experimentation,
det i artikel 3 ges rikligt utrymme åt alla sorters genetiska experiment,
English'Supplies' cannot run out; it is the most abundant element in the universe.
Tillgångarna kan inte ta slut. Det är universums största beståndsdel.
EnglishMy own country, Poland, and other Central European countries provide abundant proof of this.
Mitt eget hemland Polen och andra centraleuropeiska länder är starka bevis på detta.
EnglishConvert resources from Euratom financing and abundant ITER subsidies.
Konvertera resurser från Euratoms finansiering och från de generösa Iter-subventionerna.
EnglishAbove all, agriculture is the basis of an abundant, varied and healthy food supply.
Framför allt utgör jordbruket grunden för en riklig, varierad och hälsosam livsmedelsförsörjning.
EnglishHe's abundant here in America, and he helps our economy grow.
Han är vanligt förekommande här i USA, och han hjälper vår ekonomi att växa.
EnglishHe confirms the problem of abundant imports, but does not differentiate from the Commission's quotas.
Han konstaterar att massimport är ett problem men frångår inte kommissionens kvoter.
EnglishEuropean agriculture, which makes abundant use of plant protection products, will not be weakened.
Europeiskt jordbruk, där rikligt med växtskyddsmedel används, kommer inte att försvagas.
EnglishThere are abundant untouched natural resources in the Central European States, including Lithuania.
Det finns gott om orörda naturtillgångar i länderna i Centraleuropa, inklusive Litauen.
EnglishFirstly, because it covers species which have abundant stocks in Mozambique; shrimp and tuna.
För det första eftersom det omfattar arter som förekommer rikligt i Moçambique, räkor och tonfisk.
EnglishThere should be abundant opportunity to discuss this in the future.
Vi lär få gott om tillfällen att diskutera detta i framtiden.
EnglishThe crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
Krisen har orsakats av ett alltför stort utbud av mjölk, vilket har lett till ett kraftigt prisfall.
EnglishThis will lead to more abundant fish stocks in the mid-term.
Detta kommer på medellång sikt att leda till större fiskbestånd.
EnglishInvestment in education brings an abundant return in the shape of an expanding and flourishing economy.
Satsningarna på utbildning ger riklig avkastning i form av en expansiv och blomstrande ekonomi.
EnglishHowever, abundant manpower is what determines development and development is what we need to see.
Gott om arbetskraft är emellertid det som är avgörande för utveckling och utveckling är det som behövs.
EnglishIt has an enormous nuclear arsenal, extensive territory and abundant natural resources, including gas and oil.
Landet har en enorm kärnvapenarsenal, ett stort territorium och är rikt på naturtillgångar.
EnglishI talked with one of the immigrants from Nigeria, supposedly a country with abundant natural resources.
Jag talade med en av flyktingarna från Nigeria, som ska vara ett land med rikliga naturtillgångar.

Synonymer (engelska) till "abundance":

abundance
abundantly