"to abstain from" - Svensk översättning

EN

"to abstain from" på svenska

EN

to abstain from {verb}

volume_up
We are therefore choosing to abstain from the vote on this report.
Vi väljer därför att avstå från att rösta om betänkandet.
I therefore believe that our group will abstain from voting on this report.
Jag tror att vår grupp kommer att avstå från att rösta för denna text.
It is therefore impossible to abstain from this project.
Det är alltså inte möjligt att avstå från detta projekt.

Användningsexempel för "to abstain from" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, we have been obliged to abstain from voting on a number of amendments.
Trots det har vi varit tvungna att undvika att rösta om en rad ändringsförslag.
EnglishWe have decided to abstain from voting on the Adam report on trans-European networks.
Vi har valt att avstå från att rösta för Adams betänkande om transeuropeiska nät.
EnglishWe support general nuclear disarmament and that is why we shall abstain from the vote.
Mot denna bakgrund ger situationen i både Nordkorea och Iran anledning till oro.
EnglishOf course, you can also abstain from voting - that is the '0' button, as you know.
Ni kan självklart avstå från att rösta - det är nollknappen som ni vet.
EnglishThe Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
En långtgående och effektiv kamp mot terror kräver respekt för grundläggande rättigheter.
English. - (SV) I have chosen to abstain from the vote on the effort-sharing directive.
skriftlig. - Jag valde att avstå från att rösta om direktivet om ansvarsfördelning.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Vi har av ovanstående skäl valt att lägga ner våra röster i denna fråga.
EnglishI ask you to invite them formally to abstain from signing the agreement.
Jag ber er att uppmana dem formellt att inte skriva under överenskommelsen.
English   The Moderate Party delegation has opted to abstain from voting on the above matter.
   .– Den moderata delegationen har valt att lägga ned sina röster i ovanstående ärende.
EnglishI therefore believe that our group will abstain from voting on this report.
Jag tror att vår grupp kommer att avstå från att rösta för denna text.
EnglishFor the above-mentioned reasons, we have chosen to abstain from voting on this issue.
Vi anser emellertid också, och detta vill jag säga mycket tydligt, att detta inte är rätt.
EnglishFor this reason we have chosen to abstain from voting on the Santini report.
Vi har därför valt att avstå i omröstningen om Santini-betänkandet.
EnglishI have therefore chosen to abstain from the vote on this part of the package.
Därför valde jag att avstå i omröstningen i denna del av paketet.
English   We have chosen to abstain from voting in the final vote on this report.
   . – Vi har valt att avstå i slutomröstningen om detta betänkande.
EnglishWe have chosen to abstain from voting in the final vote on the aforementioned report.
Vi har valt att avstå i slutomröstningen om ovanstående betänkande.
EnglishWe have therefore chosen to abstain from voting on these points.
Vi har därför valt att lägga ned våra röster i omröstningen om dessa punkter.
EnglishOur group has decided to abstain from the vote for the following reasons:
Vår grupp har beslutat att lägga ner våra röster i omröstningen på grundval av följande skäl:
EnglishWe in the Swedish Left Party have chosen to abstain from the final vote.
Vi svenska vänsterpartister har valt att avstå i slutomröstningen.
EnglishUnlike the rest of my group, I have decided to abstain from voting on this report.
I motsats till min grupp har jag beslutat att lägga ned min röst i omröstningen om detta betänkande.
EnglishI therefore opted to abstain from the vote on the proposal before us.
Därför valde jag att avstå från att rösta om det aktuella förslaget.

Liknande översättningar för "to abstain from" på svenska

from preposition
from konjunktion
Swedish
from adverb
Swedish
to derive from verb
to proceed from verb
to keep from verb
to benefit from verb
to derogate from verb
Swedish