"absorption capacity" - Svensk översättning

EN

"absorption capacity" på svenska

EN

absorption capacity {substantiv}

volume_up
absorption capacity
The fact is, there is a limit to the Member States' absorption capacity.
Faktum är att det finns en gräns för medlemsstaternas absorptionsförmåga.
Certainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’ s absorption capacity.
När det gäller utvidgningstakten måste givetvis EU: s absorptionsförmåga beaktas.
Certainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’s absorption capacity.
När det gäller utvidgningstakten måste givetvis EU:s absorptionsförmåga beaktas.

Användningsexempel för "absorption capacity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is true that we must talk about integration capacity and not absorption capacity.
Det är sant att vi måste tala om integrationsförmåga, inte om absorptionskapacitet.
EnglishWe think that the concept of absorption capacity should be better defined.
Vi anser att begreppet absorptionsförmåga bör definieras på ett bättre sätt.
EnglishFrom now on, we must regard the European Union’s absorption capacity as a key parameter.
Från och med nu måste vi betrakta EU:s upptagningskapacitet som en nyckelparameter.
EnglishAbsorption capacity is something on which we are focusing constantly.
Förmåga att utnyttja finansieringen är någonting som vi hela tiden uppmärksammar.
EnglishCertainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’s absorption capacity.
När det gäller utvidgningstakten måste givetvis EU:s absorptionsförmåga beaktas.
EnglishFrom now on, we must regard the European Union’ s absorption capacity as a key parameter.
Från och med nu måste vi betrakta EU: s upptagningskapacitet som en nyckelparameter.
EnglishThis is also a matter of the famous absorption capacity of the European Union.
Detta är också en fråga om Europeiska unionens välkända kapacitet att tillgodogöra sig stöd.
EnglishThe fact is, there is a limit to the Member States' absorption capacity.
Faktum är att det finns en gräns för medlemsstaternas absorptionsförmåga.
EnglishLast, but not least, the resolution makes explicit reference to absorption capacity.
Sist men inte minst talas det uttryckligen om kapacitet att ta emot Turkiet i resolutionen.
EnglishCertainly, the pace of enlargement must take into consideration the EU’ s absorption capacity.
När det gäller utvidgningstakten måste givetvis EU: s absorptionsförmåga beaktas.
EnglishNor should you think that we are indifferent to the absorption capacity of the European Union.
Ni får heller inte tro att vi är omedvetna om EU:s förmåga att ta in nya medlemmar.
EnglishThe degree of implementation and the absorption capacity have been key factors in our analysis.
Genomförandegrad och absorptionsförmåga har varit centrala kriterier i vår analys.
EnglishA few comments and points have been made concerning absorption capacity.
Några kommentarer och synpunkter har framförts om absorptionsförmåga.
EnglishFor all these reasons I believe that we need conviction as well as the capacity for absorption.
På grund av allt detta anser jag att det krävs övertygelse och omsättningskapacitet.
EnglishMr Schulz and Mr Poettering maintain that our capacity for absorption is limited.
Martin Schulz och Hans-Gert Poettering hävdar att vi har en begränsad kapacitet att ta emot nya länder.
EnglishIn June the European Council held an important debate on the Union’s absorption capacity.
I juni förde Europeiska rådet en viktig debatt om unionens kapacitet att tillgodogöra sig stöd.
EnglishMr Schulz and Mr Poettering maintain that our capacity for absorption is limited.
Martin Schulz och Hans-Gert Poettering hävdar att vi har en begränsad kapacitet att ta emot nya länder.
EnglishA few comments and points have been made concerning absorption capacity.
Jag skulle vilja ge en mycket kortfattad historisk översikt.
EnglishIt was in this negative atmosphere that the concept of absorption capacity all of a sudden reared its head.
Det var i denna negativa anda som begreppet absorptionskapacitet plötsligt dök upp.
EnglishThe EU’s absorption capacity is something we have recently discussed more and more, with good reason.
EU:s absorptionsförmåga har diskuterats mer och mer under den senaste tiden, av goda skäl.

Liknande översättningar för "absorption capacity" på svenska

absorption substantiv
capacity substantiv