EN

absorbing {adjektiv}

volume_up
absorbing (även: bibulous)

Användningsexempel för "absorbing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishthe implementation of measures aimed at absorbing the economic shock of the reform;
åtgärder som syftar till att lindra den ekonomiska chockverkan av reformen och
EnglishWe are absorbing antibiotics in our food, which is resulting in increased resistance.
Vi får i oss antibiotika via maten, vilket leder till att resistensen ökar.
EnglishCulture can be communicated and is capable of both absorbing and eliminating.
Kulturen kan förmedlas och kan både ta till sig och rensa bort element.
EnglishMr President, current rates of development are not absorbing the high level of unemployment.
Herr ordförande, dagens tillväxttakt förmår inte minska den höga arbetslösheten.
EnglishAs the water warms up, its capacity for absorbing CO2 will fall again.
Om havsvattnet värms upp sjunker dock kapaciteten för upptagning av koldioxid igen.
EnglishAnd now, this is a picture of atoms in the Sun's atmosphere absorbing light.
Och det här är en bild av atomer i Solens atmosfär som absorberar ljus.
EnglishAbsorbing such a situation has also so often been the subject of debates in this House.
Att ge stöd i en sådan situation har också ofta varit ämne för debatter i detta parlament.
EnglishIt is the opposite, absorbing the civil servants of many countries into one vast centralised nexus.
Det är motsatsen, och statstjänstemännen i många länder införlivas i en stor centraliserad kedja.
EnglishBut we as adults are no longer absorbing those statistics.
Men vi vuxna suger inte upp den där statistiken längre.
EnglishAn example is the proposal for a social or minimal rate of VAT for services absorbing a great deal of labour.
Som t.ex. förslaget med en social momssats eller en lägre momssats för arbetskraftintensiva tjänster.
EnglishWe fail, however, fully to recognise the European Union’s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
EnglishI do not see our Union as 'absorbing' nations.
Jag ser det inte som att vår union ”absorberar” nationer.
EnglishRubber granules in Safety fitting can, unlike sand, absorbing the ball effectively without fragmenting bullet.
Gummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan.
EnglishWe fail, however, fully to recognise the European Union ’ s enormous success in absorbing the new countries so naturally.
Däremot erkänner vi inte riktigt hur väl och naturligt EU har lyckats införliva de nya länderna.
EnglishThe EU is South Africa' s foremost trading partner, absorbing 33% of its exports and accounting for 40% of its imports.
Europeiska unionen är med 33 procent export och 40 procent import Sydafrikas viktigaste handelspartner.
EnglishThe EU is South Africa's foremost trading partner, absorbing 33 % of its exports and accounting for 40 % of its imports.
Europeiska unionen är med 33 procent export och 40 procent import Sydafrikas viktigaste handelspartner.
EnglishThis showed that cyclists were absorbing an excessive quantity of fine particulates when they were close to a moped.
Det visade sig att cyklisterna fick i sig extra stora mängder fina partiklar när de var i närheten av en moped.
EnglishA separate mechanism keeps the bonnet in a raised position despite the force of the impact, thus absorbing the energy created.
En annan mekanism håller kvar motorhuven i en upphöjd position trots kollisionen, och därför dämpas stöten.
EnglishFirst: a common asylum law must be created and the burden of absorbing refugees must be distributed.
För det första: uppbyggandet av en gemensam asylrätt och en fördelning av de bördor som uppkommer i samband med mottagande av flyktingar.
EnglishOceans and vegetation on land have camouflaged warming by absorbing more than half of man-made emissions so far.
Haven och växtligheten på land har kamouflerat uppvärmningen genom att absorbera mer än hälften av människans utsläpp hittills.

Synonymer (engelska) till "absorbing":

absorbing
absorbent
absorbed