"absorber" - Svensk översättning

EN

"absorber" på svenska

volume_up
absorber {substantiv}
volume_up
absorbent {substantiv}
volume_up
absorbed {perf. part.}
EN

absorber {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "absorber" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat fund will act as a shock absorber to the powerful engine of globalisation.
Denna fond kommer att fungera som en stötdämpare för globaliseringens kraftfulla motor.
EnglishIn Finland, the social partners use the pension funds as a shock absorber.
I Finland använder arbetsmarknadens parter pensionsfonderna som stötdämpare.
EnglishEnlargement has proven to be a successful shock absorber for Europe.
Utvidgningen har visat sig vara en framgångsrik stötdämpare för Europa.
EnglishIt has a shock absorber in it so it, like, "Shhhh," makes this neat sound when you jump around on it.
Det har en stötdämpare i sig, så "shhhh", det låter när man hoppar omkring på det.
EnglishIn the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
Vid en mindre kollision skyddas fotgängaren av en del som är utrustad med stötdämpare.
EnglishSince forests are the main absorber of carbon, sustainable forest management is key to achieving the EU's climate change goals.
Eftersom ingenting absorberar mer koldioxid än skogen är ett hållbart skogsbruk nyckeln till att uppnå EU:s klimatförändringsmål.
EnglishAs of 2002, the single currency will get rid of the budgetary shock-absorber, i.e. the monetary sluice-gates that enable different economies to rise to different levels.
Från och med år 2002 kommer den gemensamma valutan att ta bort den finanspolitiska stötdämparen, det vill säga de "valutaslussar " med vars hjälp de olika ekonomierna kan jämnas ut.
EnglishAs of 2002, the single currency will get rid of the budgetary shock-absorber, i. e. the monetary sluice-gates that enable different economies to rise to different levels.
Från och med år 2002 kommer den gemensamma valutan att ta bort den finanspolitiska stötdämparen, det vill säga de " valutaslussar " med vars hjälp de olika ekonomierna kan jämnas ut.

Synonymer (engelska) till "absorbent":

absorbent
absorbing
absorbed