"to absolve from" - Svensk översättning

EN

"to absolve from" på svenska

EN

to absolve from {verb}

volume_up
to absolve from

Användningsexempel för "to absolve from" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must not absolve companies from their own responsibilities to seek the best solutions.
Vi får inte entlediga företagen från sitt egenansvar, att själva söka efter de bästa lösningarna.
EnglishHowever, this does not absolve the policy from its responsibility of concentrating efforts on preventive consumer protection.
Men detta frigör inte politiken från ansvaret att ställa förebyggande konsumentskydd i centrum för ansträngningarna.
EnglishThis cannot however absolve the Member States from applying strict standards in their budgetary policy, as prescribed by the Commission.
Detta fråntar dock inte medlemsstaterna ansvaret att genomföra strikta kriterier i budgetpolitiken enligt kommissionens beslut.
EnglishThe EU Presidency cannot absolve you from criticism; moreover, you should lead by example in adhering to the fundamental values of the EU.
EU:s ordförandeskap kan inte frikänna dig från kritik. Dessutom borde du vara ett föredöme genom att hålla dig till EU:s grundläggande värderingar.
EnglishBut that cannot absolve us from finding common European rules, even if our efforts are denounced as prudish, unenlightened or perhaps outmoded.
Det kan emellertid inte avhålla oss från att hitta gemensamma europeiska regler. Inte ens när våra ansträngningar misskrediteras och uppfattas som pryda, insnöade eller t.o.m. gammalmodiga.
EnglishIt represents a vision of the future, but it does not absolve the Member States from the responsibility of putting in place safety measures which are already available on a national level.
Det utgör ett mål för framtiden, men det frikänner inte medlemsstaterna från ansvaret att genomföra säkerhetsåtgärder som redan finns tillgängliga på nationell nivå.
EnglishThat, of course, does not absolve us from highlighting and re-examining the specific political issue that arises in connection with the civil and military components of this industry.
Det utesluter givetvis inte att man åter måste understryka och ta hänsyn till den politiska fråga som tydligt framträder i samband med de civila och militära komponenterna i denna sektor.

Liknande översättningar för "to absolve from" på svenska

from preposition
from konjunktion
Swedish
from adverb
Swedish
to derive from verb
to proceed from verb
to keep from verb
to benefit from verb
to derogate from verb
Swedish