"absolute power" - Svensk översättning

EN

"absolute power" på svenska

EN

absolute power {substantiv}

volume_up
absolute power
The President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuelas president har fallit för frestelsen att eftersträva absolut makt.
Nowadays, in democratic times, they cannot come to terms with the loss of absolute power.
Numera, i demokratiska tider, kan de inte förlika sig med förlusten av absolut makt.
Absolut makt korrumperar absolut.

Användningsexempel för "absolute power" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuelas president har fallit för frestelsen att eftersträva absolut makt.
EnglishNowadays, in democratic times, they cannot come to terms with the loss of absolute power.
Numera, i demokratiska tider, kan de inte förlika sig med förlusten av absolut makt.
EnglishIt is absolute power, economic and military, that creates terrorism.
Det är den ekonomiska och militära maktfullkomligheten som skapar terrorism.
English   Mr President, it has been over a year since King Gyanendra of Nepal seized absolute power.
   – Herr talman! Det är över ett år sedan kung Gyanendra i Nepal tog över den oinskränkta makten.
EnglishIt is time to stop civil servants from having absolute power here.
Tjänstemännens envälde får mycket väl brytas igenom en gång.
EnglishI said that it was in the natural order of things that absolute power corrupts absolutely.
Jag sade att det var en naturlig omständighet att vem som helst som har makt är benägen att missbruka den.
EnglishFor Hugo Chávez, the pseudo-dictator of Venezuela, they are simply obstacles on his path to absolute power.
För Hugo Chávez, Venezuelas pseudo-diktator, är de endast hinder på hans väg mot absolut makt.
EnglishHowever, this example should make us aware that it is not always a question of absolute power or authority.
Av detta exempel bör vi dock lära att det inte alltid bara kommer an på de absoluta maktbefogenheterna.
EnglishThe state of emergency has been replaced by a permanent state of absolute power with no real hope of improvement.
Nödläget ersattes av ett permanent fullmaktstillstånd, och nu finns det inget hopp om förbättring.
EnglishIf the result may be said to have a positive side, it is the fact that there is now no longer absolute power.
Om man kan säga att resultatet har en positiv sida, så är det att det inte längre finns någon absolut makt.
EnglishHe has now targeted the independence of the judiciary as a next obstacle to his assumption of absolute power.
I hans strävanden efter absolut makt har han nu riktat in sig på det hinder som rättsväsendets oberoende utgör.
EnglishIs the EU system, characterised as it is by absolute power, simply resistant to the Rule of Law and democratic accountability?
Är det maktfullkomliga EU-systemet helt enkelt resistent mot rättssäkerhet och demokratiskt ansvar?
EnglishThe sovereign Bank with absolute power: that really is an extraordinary innovation in the history of government of the people!
Den självständiga banken med absolut makt, en innovation utanför det vanliga i historien om folkstyre!
EnglishOne parent wants the absolute power of decision over the children in order to exclude the other parent forever.
Den ena föräldern vill ha den absoluta makten att bestämma över barnen för att utesluta den andra föräldern för alltid.
EnglishSo then, what principles, what values, what considerations could ever challenge the absolute power of the market?
Alltså: vilka principer, vilka värden, vilka överväganden skulle någonsin kunna utmana marknadens absoluta maktställning?
EnglishThere is no doubt in Zimbabwe that it has been a case of "Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely".
I Zimbabwe råder det inget tvivel om att det har varit ett fall av "makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut".
EnglishThere is no doubt in Zimbabwe that it has been a case of " Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely ".
I Zimbabwe råder det inget tvivel om att det har varit ett fall av " makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut ".
EnglishAbsolute power corrupts absolutely.
EnglishAfter the king assumed absolute power, other political players also ran out of patience and in February 2006 people took to the streets.
Efter det att kungen tog den absoluta makten tappade andra politiska aktörer också tålamodet och i februari 2006 gick folket ut på gatorna.
EnglishMr President, developments in Ukraine clearly illustrate the old saying about how power corrupts and absolute power corrupts absolutely.
(EN) Herr talman! Utvecklingen i Ukraina illustrerar tydligt det gamla talesättet om att makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut.

Liknande översättningar för "absolute power" på svenska

absolute adjektiv
power substantiv