"absolute must" - Svensk översättning

EN

"absolute must" på svenska

EN

absolute must {substantiv}

volume_up
absolute must
These factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
Dessa faktorer visar att en annorlunda strategi är ett absolut måste.
The involvement of the outside world, the Commission and Council, is an absolute must.
En delaktig omvärld, ärade kommission och råd, är ett absolut måste i det sammanhanget.
Indeed, solidarity is an absolute must to get through this crisis.
Solidaritet är ett absolut måste om vi ska ta oss igenom den här krisen.

Användningsexempel för "absolute must" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFood safety must take absolute priority over feedingstuffs in all our discussions.
Livsmedelssäkerheten måste ha absolut prioritet i alla diskussioner om djurfoder.
EnglishThat is an absolute must in order to prevent any new derailments of the markets.
Detta är absolut nödvändigt för att hindra att marknaderna spårar ur igen.
EnglishSo our rejection of the use of violence to achieve such ends must be absolute.
Därför måste vi starkt förkasta all användning av våld för att uppnå detta.
EnglishThese factors highlight the fact that a different approach is an absolute must.
Dessa faktorer visar att en annorlunda strategi är ett absolut måste.
EnglishEuropean and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
Europeiskt och transatlantiskt samarbete är ett absolut krav när det gäller rymdverksamhet.
EnglishThe involvement of the outside world, the Commission and Council, is an absolute must.
En delaktig omvärld, ärade kommission och råd, är ett absolut måste i det sammanhanget.
EnglishThis is where decisiveness, on the part of Europe and of the Member States, is an absolute must.
Här är beslutsamhet från Europeiska unionen och medlemsstaterna ett absolut krav.
EnglishMr President, fundamental rights are not absolute; they must always be exercised in context.
Grundläggande rättigheter är inte något absolut. De måste alltid utövas i ett sammanhang.
EnglishIndeed, solidarity is an absolute must to get through this crisis.
Solidaritet är ett absolut måste om vi ska ta oss igenom den här krisen.
EnglishThat is why an Internet site " Youth for Europe " is an absolute must.
En webbplats " Ungdom för Europa " är därför också ett absolut must.
EnglishProper support of the euro process by the national governments is an absolute must.
En bra vägledning genom europrocessen, förmedlad av de nationella myndigheterna, är absolut nödvändig.
EnglishThat is why an Internet site "Youth for Europe" is an absolute must.
En webbplats "Ungdom för Europa" är därför också ett absolut must.
EnglishProtecting icebergs and the polar cap from uncontrolled human intervention is an absolute must.
Det är absolut nödvändigt att skydda isbergen och istäcket från okontrollerade mänskliga ingrepp.
EnglishOne thing must be clear: food safety and consumer protection must have absolute priority.
En sak måste också stå klart: Livsmedlens säkerhet och skyddet av konsumenterna måste vara det som gäller.
EnglishTherefore, raising the payment levels is an absolute must.
Det är därför absolut nödvändigt att höja utbetalningsnivåerna.
EnglishIf we are looking to protect children's interests as part of our European policy, this is an absolute must.
Detta är ett absolut måste om vi vill värna om barnens intressen som en del av vår EU-politik.
EnglishHowever, we believe that, in the context of this debate, the absolute priority must be to provide education.
Men vi anser att inom ramen för denna debatt är det absolut utbildningen som måste prioriteras.
EnglishAn absolute distinction must be drawn between these events.
Det måste finnas en absolut gräns mellan dessa händelser.
EnglishIt is our opinion that absolute priority must be given on the one hand to ensuring that hake stocks recover.
Vi anser att vi å ena sidan absolut måste prioritera att bestånden av kummel åter kommer i ordning.
EnglishWe have elaborated a common European Union standard in the field of minority rights, and this is an absolute must.
Vi har utarbetat en gemensam EU-norm för minoritetsrättigheter, och detta är ett absolut krav.

Liknande översättningar för "absolute must" på svenska

absolute adjektiv
must verb
must substantiv
absolute dating substantiv
absolute value substantiv