"absenteeism" - Svensk översättning

EN

"absenteeism" på svenska

volume_up
absentee {substantiv}
EN

absenteeism {substantiv}

volume_up
absenteeism (även: absence, absentia, negation)
Has it occurred to you to ask, for example, what the cost of absenteeism is in Europe?
Har det fallit er in att till exempel fråga vad kostnaden för frånvaro är i Europa?
For businesses, it is about reducing the costs of absenteeism, sick pay and loss of productivity.
För företagens del handlar det om att minska kostnaderna för frånvaro, sjuklön och produktivitetsförlust.
That costs our health systems EUR 102 million per year and is the major cause of absenteeism from work.
Detta kostar vår hälso- och sjukvård 102 miljoner euro per år och är den största orsaken till frånvaro från arbetet.

Användningsexempel för "absenteeism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHas it occurred to you to ask, for example, what the cost of absenteeism is in Europe?
Har det fallit er in att till exempel fråga vad kostnaden för frånvaro är i Europa?
EnglishFor businesses, it is about reducing the costs of absenteeism, sick pay and loss of productivity.
För företagens del handlar det om att minska kostnaderna för frånvaro, sjuklön och produktivitetsförlust.
EnglishHave, along with this, the objectives of higher labour participation and lower absenteeism through illness disappeared?
Har målsättningarna att öka arbetstagarinflytandet och minska sjukfrånvaron samtidigt fallit bort?
EnglishThat costs our health systems EUR 102 million per year and is the major cause of absenteeism from work.
Detta kostar vår hälso- och sjukvård 102 miljoner euro per år och är den största orsaken till frånvaro från arbetet.
EnglishThat costs our health systems EUR 102 million per year and is the major cause of absenteeism from work.
Detta kostar vår hälso- och sjukvård 102 miljoner euro per år och är den största orsaken till frånvaro från arbetet.
EnglishOtherwise we might be encouraging absenteeism.
EnglishThe result is absenteeism though illness, a drop in work efficiency and even people allowing themselves to be excluded from the job market.
Resultatet är sjukfrånvaro, lägre arbetseffektivitet och till och med att människor låter sig slås ut från arbetsmarknaden.
EnglishHarassment has repercussions for the economy of the company, leads to absenteeism, inefficiency and low productivity.
Mobbning får också återverkningar på företagets lönsamhet och ekonomiska effektivitet, eftersom den ger upphov till sjukfrånvaro, minskad effektivitet och produktivitet.
EnglishBegging, keeping children from basic health care, or worse, systematic school absenteeism, are altogether wrong in our society.
Att tigga, att undanhålla barnen grundläggande hälso- och sjukvård, eller ännu värre att systematiskt hålla dem borta från skolan, är helt enkelt fel i vårt samhälle.
EnglishHuge unemployment among the adults and the shocking levels of school absenteeism among Roma children are not in the first instance the result of any discrimination whatsoever.
En enorm arbetslöshet bland vuxna och chockerande frånvarosiffror i skolan bland romska barn beror inte alls i första hand på diskriminering.
EnglishAbsenteeism and unfitness for work, however, not only generate high costs within the companies concerned, but also burden public health budgets.
Men arbetsfrånvaro och olämplighet för arbete leder inte bara till höga kostnader inom de berörda företagen utan de utgör också en börda för de offentliga sjukvårdsbudgetarna.
EnglishDanish studies have shown that, by halving the maximum value from 2 to 1 mg, it is possible to save considerable amounts on the cost of hospitals, absenteeism and early retirement.
Danska undersökningar visar att man genom en halvering av gränsvärdena från 2 till 1 mg sparar stora utgifter för bl.a. sjukhus, sjukfrånvaro och förtidspensionering.
EnglishThey have been responsible for loss of income for small and medium-sized farmers, absenteeism and the abandonment of agricultural activity, favouring large landowners only.
De har orsakat förlorade inkomster för små och medelstora jordbrukare, frånvaro från arbetet och övergivande av jordbruksverksamhet, och därmed bara gynnat de stora markägarna.