"abs" - Svensk översättning

EN

"abs" på svenska

volume_up
ABS  {substantiv} [förkortning]
volume_up
ABS ring {substantiv}
SV

"absens" på engelska

volume_up
absens {enb. plur.}
EN

abs {pluralis}

volume_up
1. slang
2. annat
SV

absens {enbart pluralis}

volume_up
1. medicinvetenskap
absens

Användningsexempel för "abs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am also particularly pleased with the choice of active systems, with the choice of ABS.
Jag är även särskilt glad över valet av aktiva system, med valet av låsningsfria bromsar (ABS).
EnglishThe next question which I would like to mention is access and benefit sharing (ABS).
Jag vill också nämna tillträde och fördelning av nytta.
EnglishPerhaps, in the future, ABS or automatic stability control systems, ASC, may become compulsory.
Kanske kan ABS eller system för automatisk stabilitetskontroll också bli obligatoriska i framtiden.
EnglishFirst and foremost, access and benefit sharing (ABS).
För det första vill jag ta upp tillträde till och fördelning av nytta.
EnglishABS also inspected the ship that exploded in Porto Torres, Sardinia on 1 January this year.
ABS inspekterade också fartyget ”Panam Serena”som exploderade i Porto Torres på Sardinien den 1 januari i år.
EnglishABS also inspected the ship that exploded in Porto Torres, Sardinia on 1 January this year.
ABS inspekterade också fartyget ” Panam Serena ” som exploderade i Porto Torres på Sardinien den 1 januari i år.
EnglishPhase one is, in itself, a step forward in this procedure where, for example, the application of ABS is concerned.
Fas ett är i sig ett framsteg i denna fråga när det gäller exempelvis användningen av ABS.
EnglishVehicle manufacturers are currently working hard to reduce noise and vibration from the ABS and ESP systems.
Fordonstillverkarna arbetar idag hårt med att minska buller och vibrationerna från ABS-bromsar och ESP system.
EnglishWe need to 'unblock' negotiations on the ABS protocol, on genetic information access, and on benefit sharing.
Vi måste få igång förhandlingarna om ABS-protokollet om tillgång till genetisk information och fördelning av nytta igen.
EnglishOne of them jumped right in front of our car and a computer-implemented invention called ABS brakes probably saved his life.
En av dem hoppade rakt framför vår bil och en datorrelaterad uppfinning kallad ABS-bromsar räddade förmodligen hans liv.
English. - Concerning Nagoya and how we are getting on, things are developing pretty well with regard to the ABS, so there is no problem.
När det gäller Nagoya och våra framsteg där, går utvecklingen ganska bra i fråga om ABS, så där finns inga problem.
EnglishWe of course support the equipping of all vehicles with ABS, as we do the introduction of a range of electronic active safety devices.
Naturligtvis förordar vi att alla fordon skall utrustas med ABS, liksom att en rad elektroniskt aktiva säkerhetsanordningar skall införas.
EnglishThe development and implementation of the ABS Protocol must be regarded as an integral part of the process surrounding the CBD.
Utarbetandet och genomförandet av protokollet om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nytta måste betraktas som en del i processen kring konventionen om biologisk mångfald.
EnglishFor me, after sitting in New York discussing with practically all our partners, ABS will be an important, if not the breakthrough, issue in Nagoya.
Efter att ha suttit i New York och diskuterat med nästan alla våra partner anser jag att tillträde och fördelning av nytta kommer att vara en viktig, om inte den avgörande frågan i Nagoya.
EnglishA major use of octa-BDE is as a flame retardant in acrylonitrile butadiene styrene (ABS) plastics, whereas deca-BDE is the flame retardant of choice in high impact polystyrene.
En viktig användning av octa-BDE är som flamskyddsmedel i akrylonitrilbutadinstyren-plaster (ABS), medan deca-BDE är det flamskyddsmedel som används i slagtålig polystyren.
EnglishAmong the most sensitive points, I would like to mention ABS, the brake assist system: this is a system that will make it possible to reduce deaths on the roads by 35%.
Bland de mest känsliga punkterna skulle jag vilja nämna ABS, bromsassistanssystemet: detta är ett system som kommer att göra det möjligt att minska dödsfallen i trafiken med 35 procent.
EnglishThe objective of Axis AB’s remuneration policy for the senior executives shall be to offer compensation that promotes retaining and recruiting skilled expertise to the company.
Målsättningen med bolagets ersättningspolicy för de ledande befattningshavarna skall vara att erbjuda kompensation som främjar att bibehålla och rekrytera kvalificerad kompetens för bolaget.

"absence of gravity" på svenska

absence of gravity
Swedish
  • frånvaro av gravitation
  • avsaknad av gravitation
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"absence of guidelines" på svenska

absence of guidelines
Swedish
  • Avsaknad av riktlinjer
Mera chevron_right

"absolute garbage" på svenska

absolute garbage
Swedish
  • absolut sopor
  • absolut skräp
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "ab initio":

ab initio
English