"abrupt" - Svensk översättning

EN

"abrupt" på svenska

SV

"abrupt" på engelska

EN
EN

abrupt {adjektiv}

volume_up
1. "sudden, unexpected"
abrupt
volume_up
abrupt {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
abrupt
volume_up
plötslig {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
Convergence is a long process, not an abrupt event.
Konvergens är en utdragen process, inte en plötslig händelse.
The only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Den enda plötsliga förändringen skulle ha varit vid stora asteroidkollisioner eller gigantiska vulkanutbrott.
abrupt
volume_up
brant {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
ojämn {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
osammanhängande {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
abrupt
volume_up
tvär {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
Mr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Ryssland har gjort en oerhört tvär vändning från kommunismen till kapitalismen.
abrupt
volume_up
tvärt avbruten {adj.} (plötslig, tvärt avbruten)
SV

abrupt {adjektiv}

volume_up
1. "plötslig, tvärt avbruten"
volume_up
abrupt {adj.} (sudden, unexpected)
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
Expulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
Otherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
As you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.

Användningsexempel för "abrupt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishExpulsion from university means that a person's education comes to an abrupt end.
Om man stängs av från universitetet innebär det att ens utbildning får ett abrupt slut.
EnglishWhen a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
När en kritisk massa har uppnåtts, så blir det en plötslig acceleration i rekryteringen.
EnglishAs you can well imagine, this brought our meeting to an abrupt halt.
Som ni väl kan tänka er, fick vårt sammanträde ett abrupt slut på grund av denna nyhet.
EnglishYour abrupt change of course towards interim 'goods-only' agreements is too little, too late.
Er plötsliga kursändring mot ett interimsavtal om ”endast varor” är för lite, för sent.
EnglishI hope that nothing whatsoever is done to put an abrupt end to this.
Jag hoppas att detta inte på något som helst sätt kommer att upphöra på ett bryskt sätt.
EnglishMr President, Russia has made an abrupt switch from communism to capitalism.
Herr ordförande! Ryssland har gjort en oerhört tvär vändning från kommunismen till kapitalismen.
EnglishOtherwise, an abrupt end of support would cause a chaotic situation.
Annars skulle ett abrupt slut på stödet orsaka en kaotisk situation.
EnglishThe abrupt change of direction by the US might well be viewed with a degree of cynicism.
Det är tillåtet att anse att det finns en viss cynism från deras sida i denna vändning i elfte timman.
EnglishWhat specific political consequences does the Council draw from the abrupt change in the situation in Cuba?
Vilka konkreta politiska konsekvenser drar rådet av att situationen ändrats radikalt på Kuba?
EnglishConvergence is a long process, not an abrupt event.
Konvergens är en utdragen process, inte en plötslig händelse.
EnglishThe only abrupt worldwide change would have been major asteroid impacts or volcanic super-eruptions.
Den enda plötsliga förändringen skulle ha varit vid stora asteroidkollisioner eller gigantiska vulkanutbrott.
EnglishHowever, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Emellertid ingrep en nationell konkurrensmyndighet i Nederländerna och detta system fick ett abrupt slut.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen" stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
Englishthe abrupt closure of a television news programme (TV1 Jornal de Sexta), and the replacement of the channel's director-general.
Ett nyhetsprogram i tv (Jornal de Sexta, tvI) har dessutom plötsligt upphört och kanalens vd har bytts ut.
EnglishA too abrupt turning off of the 'EU tap ' could jeopardize the very successful performance of the Irish economy.
Om " EU-kranen " stängs av alldeles för tvärt skulle detta äventyra den irländska ekonomin mycket framgångsrika resultat.
EnglishHowever, a national competition authorityin the Netherlands intervened, and this was brought to an abrupt end.
Ett överdrivet liberalt synsätt inom en av kommissionens sektioner får inte motverka yrkesfiskarnas sociala ställning och miljösituationen i Nordsjön.
EnglishIt is true that the wording of paragraph Q is a little abrupt when it says, ‘tourism is the enemy of totalitarianism and dictatorships’.
Det är sant att ordalydelsen i stycke Q är lite brysk när det står ”Turismen är totalitarismens, diktaturernas och maktkoncentrationens fiende”.
EnglishDue to the profound differences between our various sets of legislation, this debate would be liable to come to an abrupt end and to leave us powerless.
På grund av de djupgående skillnaderna mellan våra olika lagstiftningar skulle denna diskussion troligen avslutas tvärt och lämna oss maktlösa.
EnglishObviously from an Irish point of view I will be fighting hard to ensure that there is no abrupt end to the allocation of structural funding as promised by the Commission.
Från en irländsk synvinkel kommer vi självklart att kämpa hårt för att anslagen med strukturfonder inte upphör abrupt som kommissionen lovat.
EnglishWhilst we cannot predict with certainty the extent to which temperatures will rise, we can be certain that the risk of abrupt climate change exists.
Samtidigt som vi inte med säkerhet kan förutspå till vilken grad temperaturerna kommer att stiga, kan vi vara säkra på att risken för plötslig klimatförändring är en realitet.

Synonymer (engelska) till "abrupt":

abrupt
abruptly

Synonymer (svenska) till "abrupt":

abrupt