"to abrogate" - Svensk översättning

EN

"to abrogate" på svenska

volume_up
abrogation {substantiv}
EN

to abrogate [abrogated|abrogated] {verb}

volume_up
Det finns därför ingenting att upphäva.
We will be able to abrogate 41 Council regulations containing more than 600 articles and replace them by one single regulation.
Vi kommer att kunna upphäva 41 rådsförordningar som innehåller mer än 600 artiklar och ersätta dem med en enda grundförordning.
Furthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Vidare hörde jag nyligen att Afghanistan inte har några planer på att upphäva sharia-strafflagstiftningen, som omfattar stening till döds för äktenskapsbrott.
If we want to abrogate our support of the one-China policy we followed in the past, we should do so directly, rather than by hiding it within paragraph 35 on the WHO.
Om vi vill avskaffa vårt stöd för den? Ett Kina? -politik som vi tidigare tillämpat, bör vi göra det direkt i stället för att gömma det i punkt 35 om WHO.
If we want to abrogate our support of the one-China policy we followed in the past, we should do so directly, rather than by hiding it within paragraph 35 on the WHO.
Om vi vill avskaffa vårt stöd för den ?Ett Kina?-politik som vi tidigare tillämpat, bör vi göra det direkt i stället för att gömma det i punkt 35 om WHO.

Användningsexempel för "to abrogate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe cannot abrogate our responsibility to civilisation.
Vi kan inte avsäga oss våra skyldigheter mot civilisationen.
EnglishThere is therefore nothing to abrogate.
Detta i sig är dock ingen anledning till att hejda processen.
EnglishI do not think that anybody in the Commission should think that the MEPs in this Parliament are going to abrogate their duties.
Jag tror inte att någon i kommissionen tror att parlamentsledamöterna kommer att avsäga sig sina plikter.
EnglishThere is therefore nothing to abrogate.
EnglishWe will be able to abrogate 41 Council regulations containing more than 600 articles and replace them by one single regulation.
Vi kommer att kunna upphäva 41 rådsförordningar som innehåller mer än 600 artiklar och ersätta dem med en enda grundförordning.
EnglishThe Council wanted to abrogate Parliament’s position on non-payment, suggesting it was an ethical question outside the competence of the EU.
Rådet ville slopa parlamentets ståndpunkt om donationer utan ersättning, eftersom detta skulle vara en etisk fråga utanför EU:s behörighetsområde.
EnglishThe Council wanted to abrogate Parliament’ s position on non-payment, suggesting it was an ethical question outside the competence of the EU.
Rådet ville slopa parlamentets ståndpunkt om donationer utan ersättning, eftersom detta skulle vara en etisk fråga utanför EU: s behörighetsområde.
EnglishFurthermore, I recently heard that Afghanistan has no plans to abrogate the Sharia Criminal Code, including stoning to death for adultery.
Vidare hörde jag nyligen att Afghanistan inte har några planer på att upphäva sharia-strafflagstiftningen, som omfattar stening till döds för äktenskapsbrott.
EnglishGovernments must understand that if they sign treaties then they must either abrogate them as sovereign states or abide by their terms in a rule of law.
Regeringarna måste förstå att om de undertecknar fördrag, måste de antingen upphäva dem i egenskap av suveräna stater eller följa dem som en sann rättsstat.
EnglishI believe that the role of the state in this is a limited one - it should not seek to abrogate the rights and duties of parents, of the churches and of schools.
Jag anser att staten bör spela en begränsad roll i detta. Den bör inte försöka att ersätta föräldrars, kyrkors och skolors rättigheter och skyldigheter.
EnglishProper application of subsidiarity means that normally the so-called 'lower echelons' consider which powers they wish to abrogate to the higher echelon.
I en rätt förstådd tillämpning av subsidiariteten måste normalt de så kallade "lägre nivåerna " överväga vilka befogenheter de vill avstå till de högre nivåerna.
EnglishProper application of subsidiarity means that normally the so-called 'lower echelons ' consider which powers they wish to abrogate to the higher echelon.
I en rätt förstådd tillämpning av subsidiariteten måste normalt de så kallade " lägre nivåerna " överväga vilka befogenheter de vill avstå till de högre nivåerna.
EnglishIf we want to abrogate our support of the one-China policy we followed in the past, we should do so directly, rather than by hiding it within paragraph 35 on the WHO.
Om vi vill avskaffa vårt stöd för den ?Ett Kina?-politik som vi tidigare tillämpat, bör vi göra det direkt i stället för att gömma det i punkt 35 om WHO.
EnglishIf we want to abrogate our support of the one-China policy we followed in the past, we should do so directly, rather than by hiding it within paragraph 35 on the WHO.
Om vi vill avskaffa vårt stöd för den? Ett Kina? -politik som vi tidigare tillämpat, bör vi göra det direkt i stället för att gömma det i punkt 35 om WHO.

Synonymer (engelska) till "abrogation":

abrogation