"Abraham" - Svensk översättning

EN

"Abraham" på svenska

SV
SV

"Abraham" på engelska

EN
EN

Abraham {egennamn}

volume_up
Abraham
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
Och det var där jag åter bekantade mig med Abraham Maslows behovshierarki.
We went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
Vi tog oss till Damaskus, som har en lång historia associerad med Abraham.
Even Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.
Till och med Abraham Burg, tidigare talman i Knesset, slog larm.
SV

Abraham {egennamn}

volume_up
Abraham
Och det var där jag åter bekantade mig med Abraham Maslows behovshierarki.
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
Vi tog oss till Damaskus, som har en lång historia associerad med Abraham.
We went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
Till och med Abraham Burg, tidigare talman i Knesset, slog larm.
Even Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.

Användningsexempel för "Abraham" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
Och det var där jag åter bekantade mig med Abraham Maslows behovshierarki.
EnglishWe went to Damascus, which has a long history associated with Abraham.
Vi tog oss till Damaskus, som har en lång historia associerad med Abraham.
EnglishEven Mr Abraham Burg, a former President of the Knesset, raised the alarm.
Till och med Abraham Burg, tidigare talman i Knesset, slog larm.
EnglishThen we crossed the border into Syria, went to Aleppo, which, turns out, is named after Abraham.
Vi korsade gränsen till Syrien, tog oss till Aleppo, som, visade det sig, är döpt efter Abraham.
EnglishIt is a quotation from Abraham Lincoln, who was President of the United States from 1861 to 1865.
På denna står ett citat av Abraham Lincoln, som var Förenta staternas president från 1861 till 1865.
EnglishThese men and women are the Sakharovs, the Vaclav Havels, Abraham Serfatis and Nelson Mandelas of our times.
Dessa män och kvinnor är dagens Sakharov, Vaclav Havel, Abrahim Serfati och Nelson Mandela.
English"In the name of father Abraham, let me offer you some food."
"I fader Abrahams namn, låt mig skänka dig lite mat".
EnglishSo one-third of it reprises the stories of Biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus.
Så en tredjedel är repriser på berättelserna om bibliska personer så som Abraham, Moses, Josef, Maria, Jesus.
EnglishAbraham, Moses, Jesus and Muhammad came with one single religion - the worship of God and the dignity of mankind.
Abraham, Moses, Jesus och Mohammad kom med en enda religion - dyrkan av Gud och mänsklighetens värdighet.
EnglishI came across a great quote recently from Abraham Lincoln, who I thought you'd be pleased to have quoted at this point.
Jag läste en jätte bra citering nyligen från Abraham Lincoln, som jag tänkte att ni skulle uppskatta blev citerat nu.
EnglishSo the way I tend to think of it is like a hierarchy of cyber-needs in space, a total rip-off from Abraham Maslow.
Så jag brukar tänka på det som en hierarki av cyberbehov i rymden. ~~~ Ett koncept som jag stulit rakt av från Abraham Maslow.
EnglishYou go for a walk in the footsteps of Abraham.
EnglishSo what we discovered is that Abraham is not just a figure out of a book for those people.
Så vad vi upptäckte är att Abraham inte bara är en figur ur en bok för dessa människor, han lever, han är ett levande väsen.
EnglishThat's the essence of the Abraham path.
EnglishThat man, of course, was Abraham.
EnglishThe day that Abraham Lincoln died.
EnglishYou retrace the footsteps of Abraham.
EnglishIt was Abraham Path Day.

Synonymer (engelska) till "Abraham":

Abraham
English