"above-ground" - Svensk översättning

EN

"above-ground" på svenska

EN

above-ground {adjektiv}

volume_up
above-ground
Because after all, we're doing above-ground mining.
Eftersom trots allt, vi sysslar med ovan-jord brytning.
That is why I voted in favour of Amendment 25 which rules out permanent storage above-ground and underground.
Därför har jag röstat för ändringsförslag 25 där slutlig förvaring under och ovan jord förkastas.
Vi ser gruvor ovan jord.

Användningsexempel för "above-ground" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why I voted in favour of Amendment 25 which rules out permanent storage above-ground and underground.
Därför har jag röstat för ändringsförslag 25 där slutlig förvaring under och ovan jord förkastas.
EnglishEven a tunnel under Austria would not help if it were cheaper to travel through the country above ground.
Inte ens en tunnel under Österrike skulle hjälpa, så länge som det är billigare att fara genom landet.
EnglishBecause after all, we're doing above-ground mining.
Eftersom trots allt, vi sysslar med ovan-jord brytning.
EnglishWe have voted against amendments suggesting that liquid mercury should be stored in above-ground facilities.
(EN) Vi har röstat mot de ändringsförslag som lagts fram om att lagra flytande kvicksilver i anläggningar ovan jord.
EnglishIn that region, the Soviet army carried out 607 nuclear arms tests between 1949 and 1999, the bulk of which were above-ground.
Där utförde den sovjetiska armén 607 kärnvapenprov mellan 49 och 99, av vilka en stor del ovanjordiska.
EnglishWhere does the Metro rail come above ground?
EnglishIn July there was a serious terrorist attack in central London, with three tube trains bombed below ground and a bus above ground.
I juli inträffade en allvarlig terroristattack i centrala London där tre tunnelbanetåg bombades under jord och en buss ovan jord.
English(Laughter) Another rock came into the Earth's atmosphere and this one blew up above the ground, several miles up above the surface of the Earth.
(Skratt) En annan sten kom alltså in i Jordens atmosfär och den här exploderade över marken, flera km över jordytan.
EnglishWe see above-ground mines.
EnglishWe are convinced that the EU is not the best level for legislation concerning, for example, how steps are to be used in work above ground or floor level.
Vi är övertygade om att EU inte är den bästa nivån för lagstiftning om hur t.ex. stegar får användas vid arbeten över mark- eller golvplan.
EnglishWe are convinced that it is not at EU level that legislation on, for example, how ladders are to be used in jobs above ground- or floor-level is best enacted.
Vi är övertygade om att EU inte är den bästa nivån för lagstiftning t.ex. om hur stegar får användas vid arbeten över mark- eller golvplan.
EnglishQuite the contrary, as the latter confront us with the lack of results on the ground and, above all, with our lack of respect for our commitments.
Tvärtom, eftersom våra afrikanska partner konfronterar oss med bristen på resultat på plats, och framför allt med vår bristande respekt för våra åtaganden.
EnglishThe second thing I would like to say is that when we use the word 'pilots', we generally think of a group of professionals who spend their working lives high above the ground.
Det andra jag vill säga är att när vi använder ordet ”piloter” tänker vi oftast på en grupp yrkesmän som tillbringar sitt arbetsliv högt upp i luften.
EnglishStorage of mercury in an above-ground facility is therefore questionable in terms of safety and in terms of time (the amendments suggest that this storage would be temporary).
Lagring av kvicksilver i anläggningar ovan jord är därför betänkligt både när det gäller säkerhets- och tidsaspekten (i förslaget sägs att lagringen ska vara tillfällig).

Liknande översättningar för "above-ground" på svenska

above adverb
above preposition
above adjektiv
ground substantiv