"above-average" - Svensk översättning

EN

"above-average" på svenska

EN

above-average {adjektiv}

volume_up
above-average

Användningsexempel för "above-average" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is above the average industrial wage and is extremely generous.
Det ligger över den genomsnittliga industriarbetarlönen och är ytterst generöst.
EnglishFortunately in Ireland we have succeeded in this respect: we are now above that average.
I Irland har vi som tur är lyckats på den punkten: vi ligger högre än det genomsnittet.
EnglishEconomic growth in Central and Eastern Europe continues to be above the EU average.
Den ekonomiska tillväxten i Central- och Östeuropa ligger fortfarande över genomsnittet för EU.
EnglishWe must remember that overall tax levels in Europe are still above the OECD average.
Vi måste komma ihåg att de allmänna skattenivåerna i EU fortfarande ligger över OECD:s genomsnitt.
EnglishThe Valencian Community is therefore seventeen points above the European average in terms of area protected.
Valencia ligger därför 17 poäng över EU:s genomsnitt när det gäller skyddade områden.
EnglishThe Valencian Community is therefore seventeen points above the European average in terms of area protected.
Valencia ligger därför 17 poäng över EU: s genomsnitt när det gäller skyddade områden.
EnglishThey can still avoid these obligations if transactions involve above-average amounts.
Företagen kan fortfarande komma ifrån dessa skyldigheter om transaktionerna omfattar belopp över genomsnittet.
EnglishStatistically, they are educated, on average, above the education levels of Western society.
Enligt statistiken är de i genomsnitt utbildade till en högre grad än genomsnittet i västerländska samhällen.
EnglishSo this car seat was actually an above-average car seat from Consumer Reports, and did quite well.
Så den här stolen var faktiskt bättre än genomsnittet i tidningen Consumer Reports, och klarade sig riktigt bra.
EnglishOf course, unemployment certainly is above average, and not just the Community average but the Spanish average too.
Arbetslösheten befinner sig, utan tvekan, över, inte bara gemenskapens, utan även Spaniens medel.
EnglishThere is above average unemployment in some regions while in others, there are too few skilled workers.
Arbetslösheten ligger över genomsnittet i vissa regioner, medan det finns för få utbildade arbetstagare i andra.
EnglishPer capita GDP is 40% above the EU average.
BNP per capita ligger 40 procent över genomsnittet i EU.
EnglishThere has also been a marked reduction in Portugal, but the incidence rate is still above the EU average.
Det har också skett en tydlig minskning i Portugal men antalet sjukdomsfall ligger fortfarande över EU-genomsnittet.
EnglishWe want to live in Lake Wobegon where every child is above average, but what this does to our children is really not healthy.
Vi vill bor i Lake Wobegon där alla barn är över medel. ~~~ Men vad detta gör med våra barn är verkligen inte hälsosamt.
EnglishThe inquiry indeed found that the fees charged to consumers and businesses in Greece are above the EU-25 average.
I undersökningen kom man fram till att de avgifter som tas ut av konsumenter och företag i Grekland ligger över genomsnittet i EU-25.
EnglishSwedish newspapers reported yesterday on the threat to coral reefs as a result of an above-average increase in sea temperatures.
I går hade många svenska tidningar reportage om hoten mot korallreven på grund av en havsuppvärmning långt utöver den vanliga.
EnglishThe percentage of women elected to the European Parliament ranges from 58% to 0%, with an average slightly above 30%.
Andelen folkvalda kvinnor i Europaparlamentet varierar mellan 58 procent och 0 procent, med ett medeltal som ligger strax över 30 procent.
EnglishYet Ireland's GDP in 1997 was already above the Union average, and the following year it was actually 116 % of average GDP for the Union.
Samtidigt översteg Irlands BNP redan 1997 genomsnittet i EU och kommer nästa år att uppgå till och med till 116 procent av BNP i EU.
EnglishPrices in the poultry sector are above the long-term average and appear to be at least partially offsetting the increased food costs.
Priserna inom fjäderfäsektorn är högre än det långsiktiga genomsnittet och tycks åtminstone delvis kompensera de högre livsmedelskostnaderna.
EnglishThe first commercial applications of genetic engineering involved imparting above-average pesticide resistance to soya and maize varieties.
De första kommersiella tillämpningarna av genteknik har gjorts på soja- och majssorter, som tål bekämpningsmedel bättre än genomsnittet.

"above-average growth" på svenska

volume_up
above-average growth
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"above-average income" på svenska

volume_up
above-average income
Swedish
Mera chevron_right

"above-average intelligence" på svenska

volume_up
above-average intelligence
Swedish
Mera chevron_right

Liknande översättningar för "above-average" på svenska

average substantiv
average adjektiv
above adverb
above preposition