"about them" - Svensk översättning

EN

"about them" på svenska

SV
EN

about them [exempel]

volume_up
about them
There is a lot of talk about them at the moment, but they are not really known.
Det talas mycket om dem för stunden, men de är inte riktigt kända.
They are healthcare professionals, of course - we have spoken a lot about them.
Det handlar naturligtvis om de sjukvårdsanställda - vi har talat mycket om dem.
Legislation on consumers and enterprises should indeed be for them and about them.
Lagstiftningen om konsumenter och företag bör verkligen vara till för dem och handla om dem.

Användningsexempel för "about them" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey are healthcare professionals, of course - we have spoken a lot about them.
Det handlar naturligtvis om de sjukvårdsanställda - vi har talat mycket om dem.
EnglishEveryone talks about them, but no one makes a serious effort when it really counts.
Alla talar om dem, men ingen gör på allvar en insats när det kommer till kritan.
EnglishWe understand that with certain modifications Parliament is about to follow them.
Så vitt vi förstår kommer parlamentet, med vissa modifieringar, att följa det.
EnglishLet us now get these matters implemented and not just continue to talk about them.
Låt oss nu se till att genomföra dessa saker och inte stanna vid att prata om dem.
EnglishRussia does not care any less about its relations with the EU than we care about them.
Ryssland bryr sig inte mindre om sina förbindelser med EU än vi bryr oss om dem.
EnglishCertain possibilities remain and I have to admit I am unhappy about them.
Vissa möjligheter bibehålls som jag inte tycker är lämpliga, måste jag erkänna.
EnglishThe capacity for taking the right decisions presupposes that we talk about them.
Att tala om det är en grundförutsättning för att kunna fatta bra beslut.
EnglishAt the time, the Council welcomed these suggestions, but did nothing about them.
Vid den tiden välkomnade rådet hans förslag utan att göra något åt dem.
EnglishIf you have any other details, you have the opportunity to tell the House about them.
Om ni har andra klargöranden att framföra har ni tillfälle att göra det här.
EnglishBy all means, let us have risk assessments, but let us not go overboard about them.
Det är visserligen bra med riskbedömningar, men låt dem inte gå överstyr.
EnglishThe answer is obvious: by asking them about the future and by listening to their answers.
Svaret är självklart, genom att fråga dem om framtiden och att lyssna till svaren.
EnglishThe word that is used about them in Chinese society is 'snake-heads' .
I det kinesiska samhället använder man ordet "snake-heads" för sådana personer.
EnglishThe problems were, and are, plain to see; the question is what we are doing about them.
Problemen var, och är, lätta att upptäcka; frågan är vad vi ska göra åt dem.
EnglishThe word that is used about them in Chinese society is'snake-heads '.
I det kinesiska samhället använder man ordet " snake-heads " för sådana personer.
EnglishThere is much to be said about them, but unfortunately I can only deal with a few points.
Det finns mycket att säga, men tyvärr kan jag bara gå in på några få punkter.
EnglishWe must therefore be able to label GMOs and provide proper information about them.
Jag tycker det är mycket välbalanserat, men jag har några kommentarer.
EnglishIt shows people that we take their problems seriously and are doing something about them.
Det visar människorna att vi tar deras problem på allvar och arbetar på dem.
EnglishThose mistakes are acknowledged, and complaining about them is not going to help the Iraqis.
Dessa misstag har erkänts och att klaga över dem kommer inte att hjälpa irakierna.
EnglishWe never hear them talking about 'tax tourists' or 'state aid tourists'.
Men vi hör dem aldrig tala om ”skatteturister” eller ”statsstödsturister”.
EnglishWe will put that help at their disposal and we are talking to them about this at the moment.
Vi kommer att bistå dem med detta och diskuterar för närvarande saken med dem.

Liknande översättningar för "about them" på svenska

them pronomen
about preposition
about adverb
about to
about here adverb
about thirty substantiv
about that
about time adverb
Swedish