"about him" - Svensk översättning

EN

"about him" på svenska

EN

about him {preposition}

volume_up
about him
The only thing my mother told us about him was that his family was very poor.
Det enda min mor berättade för oss om honom var att hans familj var väldigt fattig.
However, as Martin Schulz said, this is not just about him.
Men, som Martin Schulz sade, detta handlar inte bara om honom.
All information about him is available on the website.
Alla upplysningar om honom finns på webbplatsen.

Användningsexempel för "about him" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI think it says something about him that he has resisted some of this criticism.
Det tycker jag ändå talar för honom att han har stått emot en del av denna kritik.
EnglishCommentator: There's that 90 degree turn you're talking about, taking him out.
Kommentator: Där är den 90-gradiga svängen som du pratade om, som tar honom ut.
EnglishThe only thing my mother told us about him was that his family was very poor.
Det enda min mor berättade för oss om honom var att hans familj var väldigt fattig.
EnglishIt was so good that I got friendly with the owner and asked him about his life.
Maten var faktiskt så god att jag blev vän med ägaren och jag frågade honom om hans liv.
EnglishCan I ask him about something on which his views have not yet been leaked by WikiLeaks?
Får jag fråga honom vad han anser gällande något som ännu inte läckts ut av Wikileaks?
EnglishIf, though, we are going to think about what to do about him, then I have an idea.
Men om vi ska fundera på vad vi ska göra åt honom så har jag en idé.
EnglishI have personally met the Ombudsman and was able to inform him about these developments.
Jag har personligen träffat ombudsmannen och informerat honom om detta.
EnglishFinally, there is Mr Schröder, who does nothing at all, so we can be very brief about him.
Slutligen Schröder, han gör ingenting alls, det behöver vi alltså inte orda så mycket om.
EnglishThere is no sense in negotiating with him about human rights and values and freedoms.
Det är meningslöst att förhandla med honom om mänskliga rättigheter, värderingar och friheter.
EnglishI asked him about it, and received an entirely proper explanation.
Jag frågade honom om det och jag fick ett mycket korrekt svar från honom.
EnglishI told him about this document and this cooperation upon which we have just voted.
Jag berättade om detta dokument och det samarbete som vi just har röstat om och som jag röstade för.
EnglishI agree with him about fruit juice and I certainly salute his motives.
Jag håller med honom om fruktjuicerna och jag lovordar hans motiv.
EnglishNobody has heard much about him since and this, of course, is totally and utterly unacceptable.
Ingen har hört mycket om honom sedan dess, och detta är naturligtvis fullständigt oacceptabelt.
EnglishYes, we have a saying in my country about people like him.
Vi har ett ordspråk i vårt land, om killar som honom. Vargen i öknen -
EnglishI called, in fact I met, Issaias and spoke to him about this issue.
Jag ringde, och träffade faktiskt, president Isaias Afewerki och diskuterade den här frågan med honom.
EnglishI know enough about Philippe to send him to prison for his whole life.
Jag skulle kunna skicka Philippe fängelse på livstid.
EnglishI would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
Jag ber honom därför att ta tillbaka de kommentarer han fällde om mig och tackar honom på förhand.
EnglishHowever, as Martin Schulz said, this is not just about him.
Men, som Martin Schulz sade, detta handlar inte bara om honom.
EnglishWe're going to see him talk about getting a paternity test.
Vi kommer att få se honom prata om att ta ett faderskapstest.
EnglishIn any case, I will tell him about the critical tone your House has adopted on this issue.
Hur som helst kommer jag att tala med honom om den kritiska ton som ert parlament har antagit i den här frågan.

Liknande översättningar för "about him" på svenska

him pronomen
Swedish
about preposition
about adverb
about to
about here adverb
about thirty substantiv
about that
about time adverb
Swedish
about time
Swedish
about to be adjektiv
about me
Swedish