"about-face" - Svensk översättning

EN

"about-face" på svenska

volume_up
about-face {substantiv}
EN

about-face {substantiv}

volume_up
1. amerikansk engelska

Användningsexempel för "about-face" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut I wish it had shown more political courage and been open about the problems we face.
Jag skulle dock önska mig mer politiskt mod när det gäller att nämna förestående problem vid namn.
EnglishHave you ever thought about how they must face unresolved situations even while on a common shopping errand?
Har ni någonsin tänkt på hur svårt det måste vara att bara gå och handla?
EnglishI have absolutely no illusions about the challenges we face.
Jag har absolut inga illusioner om de utmaningar vi står inför.
EnglishThe more Europeans know about the true face of totalitarianism, the better it will be for the future of the European Union.
Ju mer européerna vet om diktaturens sanna ansikte, desto bättre är det för Europeiska unionens framtid.
EnglishHe spoke about the human face of Communism.
Han talade om kommunismens mänskliga ansikte.
EnglishThere are many issues that the United States and the EU disagree about: they must face up to the fact and discuss them.
Det finns många frågor där Förenta staterna och EU är oense, men de två parterna måste nu inse detta faktum och börja diskutera dem.
EnglishA face that's about to be broken!
EnglishWe now expect to see an about-face in terms of human rights and we call for the punishment of those guilty of abuses.
Vi förväntar oss nu en kursändring när det gäller de mänskliga rättigheterna, och vi hoppas att de som begått brott skall komma att straffas.
EnglishSo we've talked about the static face and judging the static face, but actually, we're more comfortable with judging the moving face.
Vi har pratat om det statiska ansiktet och om att bedöma det statiska ansiktet, men vi är faktiskt mer bekväma med att bedöma ett rörligt ansikte.
EnglishIt is already happening, so let us be realistic about what options face the UK and Gibraltar authorities in dealing with it.
De har redan inletts, så låt oss vara realistiska när det handlar om vilka möjligheter myndigheterna i Förenade kungariket och Gibraltar har i detta sammanhang.
EnglishHow does the Moldovan government explain the radical about-face in the approach taken by the organs of national security towards demonstrators and other opponents?
Hur förklarar den moldaviska regeringen de nationella säkerhetsorganens radikala kovändning i sin attityd mot demonstranter och andra motståndare?
EnglishThis budget does not measure up to what the European Union needs for it to come out of the recession, bring about recovery and face up to its responsibilities in terms of solidarity.
Denna budget är inte vad EU behöver för att ta sig ur konjunktursvackan, åstadkomma en återhämtning och ta sitt solidariska ansvar.
EnglishThis is a critical case because it is about how we face hard decisions about how to begin to make a deeply unsustainable industry a little less damaging.
Detta är ett känsligt fall, eftersom det handlar om hur vi hanterar svåra beslut om hur man kan börja se till att en djupt ohållbar bransch blir litet mindre skadlig.
EnglishI am aware, of course, that he is about to face a number of very busy months, as the problems of the world are going to be resting, more than anywhere, on his big, broad shoulders.
Jag är självklart medveten om att han har några mycket krävande månader framför sig, eftersom världens alla problem kommer att vila på hans breda axlar, mer än någon annans.

Synonymer (engelska) till "about-face":

about-face

Liknande översättningar för "about-face" på svenska

about preposition
about adverb
face substantiv