"to abound with" - Svensk översättning

EN

"to abound with" på svenska

EN

to abound with {verb}

volume_up
to abound with (även: to abound in)

Användningsexempel för "to abound with" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Det vimlar av motstridiga teorier, med mer eller mindre vetenskapliga grunder.
EnglishWhen it comes to taking decisions, however, difficulties and delays abound.
När det gäller beslutsfattandet finns det dock svårigheter och förseningar i överflöd.
EnglishObviously too, it is an area in which both pitfalls and opportunities abound.
Det är också tydligt att det är ett tema, fullt med fallgropar och också fullt med möjligheter.
EnglishReports abound on violence in the home, rapes, ritual violence and maltreatment in prisons.
Det kommer rapporter om våld i hemmet, våldtäkter, rituellt våld och övergrepp i fängelse.
EnglishSerious misgivings abound, and they are mainly of a political nature.
Därför finns en rädsla, som i första hand är politisk.
EnglishIssues like this serve to underpin the many myths and untruths that abound concerning EU institutions.
Ärenden som denna underbygger de många myter och lögner som florerar om Europeiska unionens olika institutioner.
EnglishHowever, various myths seem to abound.
Det verkar emellertid finnas ett överflöd av olika myter.
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Det går dock ofta inte att förutsäga händelserna i regionen: spänningarna ackumuleras och missförstånden blir allt fler.
EnglishI trust that we can use these opinions to do more for this region in which hardship and suffering abound.
Jag vill alltså tro att vi genom det nu anförda skall kunna bidra med något bättre till detta hårt drabbade och problemtyngda område.
EnglishToo many clichés abound. To associate India with shantytowns, extreme poverty and nothing else is too simplistic.
Alltför många klichéer lever kvar; att Indien förknippas med slum, extrem fattigdom och ingenting annat är en grov förenkling.
EnglishNow rumours abound that Russia wishes to set up an OPEC-style gas cartel, which we must resist at all costs.
Nu sprids rykten om att Ryssland vill skapa en gaskartell av samma slag som Opec, vilket vi måste försöka förhindra till varje pris.
EnglishIn the southern hemisphere, authoritarian regimes abound, as do aristocracies and regimes in which the people play no part.
I södra delen av världen har vi kanske auktoritära system, aristokratier, herrskapssystem, där befolkningen inte är delaktig.
EnglishOpportunities abound.
Här är det alltså möjligheterna som överväger.
EnglishUncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East.
Osäkerheten hopar sig om den politiska inriktningen i Ryssland, Turkiet och några av våra grannländer i Nära Östern och Mellanöstern.
EnglishIn fact, the word seems to have been banished from the Commission's vocabulary, whereas liberal and American references abound.
Ordet verkar för övrigt ha bannlysts ur kommissionens vokabulär, samtidigt som den kryllar av liberala och amerikanska referenser.
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
Det är sant att det finns många människorättsproblem och att många länder i detta sammanhang kan nämnas och uppmanas att agera.
EnglishIn fact, the word seems to have been banished from the Commission' s vocabulary, whereas liberal and American references abound.
Ordet verkar för övrigt ha bannlysts ur kommissionens vokabulär, samtidigt som den kryllar av liberala och amerikanska referenser.
EnglishYet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Hittills har dock kopplingen mellan handeln och företagens sociala ansvar i bästa fall varit svag, och många meningsutbyten har förekommit.
EnglishIt is worth pointing out that proposals of this nature abound in the Commission when reforms affecting mainly the southern Member States are at issue.
Den här typen av förslag brukar förvisso ofta läggas fram av kommissionen när vi tar upp reformer som berör länderna i söder.
EnglishOther examples abound.

Liknande översättningar för "to abound with" på svenska

with preposition
Swedish
to agree with verb
to deal with verb
to go with verb
to do with verb
to interfere with verb
to go along with verb
to come up with verb