EN

abominable {adjektiv}

volume_up
abominable (även: grotty, lousy, rotten, shitty, wretched)
Mr Patten is right: the security situation over there is abominable; even aid workers will certainly not be able to operate in safety.
Patten har rätt: säkerhetssituationen där borta är urusel; förvisso kommer inte ens biståndsarbetare att kunna arbeta i säkerhet.
with that in Europe, we find that controls on the external borders of Europe are abominable.
Om vi jämför situationen i Förenta staterna, Nya Zeeland, Australien, Japan och så vidare med den i Europa, kan vi konstatera att kontrollen vid Europas yttre gränser är urusel.
abominable
volume_up
hemsk {adj.} [vard.]
Tycker du att jag ser avskyvärd ut?
As a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Terrorismen är den mest avskyvärda formen av krigstaktiker eller politiska taktiker.
abominable (även: awful, grisly, horrible, posey)

Användningsexempel för "abominable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey continue to share a primitive and abominable practice: the death penalty.
De fortsätter alla att tillämpa den primitiva och avskyvärda metoden med dödsstraffet.
EnglishAs a tactic of war or political tactic, terrorism is the most abominable of phenomena.
Terrorismen är den mest avskyvärda formen av krigstaktiker eller politiska taktiker.
EnglishThe EU's hypocrisy is abominable: it is criminalising undocumented immigrants.
EU visar prov på ett fruktansvärt hyckleri när man kriminaliserar papperslösa invandrare.
EnglishWe cannot tolerate such dreadful, abominable persecution of Ms Ebadi.
Vi kan inte godta denna förfärliga, avskyvärda förföljelse av Shirin Ebadi.
EnglishThese crimes include such abominable acts as rape and sexual exploitation of children.
Brotten består bland annat av avskyvärda handlingar som våldtäkt och sexuellt utnyttjande av barn.
EnglishIt is abominable and shameful, and it seriously damages the United States's reputation as a democracy.
Det är avskyvärt och skamligt, och det skadar allvarligt USA: s demokratiska rykte!
EnglishThe Afars' leader is in jail, without trial, with his supporters in abominable conditions.
Afars ledare är fängslad, utan rättegång, och hans anhängare lever under avskyvärda förhållanden.
EnglishThe Afars ' leader is in jail, without trial, with his supporters in abominable conditions.
Afars ledare är fängslad, utan rättegång, och hans anhängare lever under avskyvärda förhållanden.
EnglishWe could therefore be dealing with the most extreme and most abominable type of racism ever experienced.
Vi skulle alltså här tangera den mest kompromisslösa och mest avskyvärda rasism som finns.
EnglishBut I fully understand their abominable behaviour.
Men jag har största förståelse för deras avskyvärda beteende.
EnglishWhere is the EU when people take flight from the abominable dictator described by my fellow MEP, Mr Evans?
Var finns Europeiska unionen när folk flyr från den förskräcklige diktator som min kollega Evans beskrev?
EnglishWhy does the Commission not speak out in the case of the flagrant discrimination and abominable treatment of Roma people?
Varför tiger kommissionen om den uppenbara diskrimineringen och den avskyvärda behandlingen av romerna?
EnglishHuman beings, after all, are capable of both wonderful deeds and abominable behaviour, as history has shown.
När allt kommer omkring är människan kapabel både till underbara och avskyvärda handlingar, vilket historien har visat.
EnglishObviously, Mugabe’s regime is an inadmissible one that is doing absolutely unacceptable and abominable things.
Det är uppenbart att Mugabes styre inte får tillåtas och att han utför fullständigt oacceptabla och avskyvärda handlingar.
EnglishIt has been an abominable year after all.
Det har trots allt varit ett fruktansvärt år.
EnglishViolence perpetrated because of the beliefs of the victim is abominable and there is no doubt that it deserves our criticism.
Våld på grund av offrets trosuppfattning är avskyvärt, och det rådet inga tvivel om att det förtjänar vår kritik.
EnglishIn that way, hopefully, at some stage, we may get a change of attitude and an elimination of this abominable practice.
På så vis kan vi förhoppningsvis vid något stadium få till en attitydförändring och ett upphörande av dessa avskyvärda handlingar.
EnglishAt the same time, it is also important, however, to draw attention to the abominable conditions in the social and environmental spheres.
Samtidigt är det också viktigt att uppmärksamma de avskyvärda förhållandena på det sociala området och miljöområdet.
EnglishDo I look abominable to you?
EnglishI did so because it is a good report, which sets out an impressive group of measures intended to combat abominable practices.
Jag gjorde det därför att det är ett bra betänkande som föreslår en imponerande samling åtgärder avsedda att bekämpa avskyvärda vanor.