"abolished" - Svensk översättning

EN

"abolished" på svenska

volume_up
abolished {perf. part.}
EN

abolished {perfektparticip}

volume_up
abolished (även: revoked)
My country Lithuania, battling with the economic crisis, abolished VAT reductions.
Mitt land Litauen, som kämpar med den ekonomiska krisen, avskaffade mervärdesskattesänkningar.
Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
Hur som helst avskaffade Polen dödsstraffet 1988, för nästan tjugo år sedan.
First, in 1999, from 2000 we abolished turning the clock.
Först, 1999, avskaffade vi från år 2000 omställningen av klockan.

Användningsexempel för "abolished" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe voluntary pension fund should also have been abolished with immediate effect.
Den frivilliga pensionsfonden borde dessutom ha avskaffats med omedelbar verkan.
EnglishBut this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
Emellertid var denna rätt alltid hotad att justeras, inskränkas eller upphävas.
EnglishThe high levies which Russia demands for flying over Siberia must be abolished.
De höga avgifter som Ryssland kräver för flygrutter över Sibirien måste avskaffas.
EnglishAnyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
Hur som helst avskaffade Polen dödsstraffet 1988, för nästan tjugo år sedan.
EnglishThe entire common agricultural policy is an absurd contrivance and must be abolished.
Hela den gemensamma jordbrukspolitiken är en absurd skapelse och måste avskaffas.
EnglishSince immunity will not be abolished, I hope that this can always be the case.
Så länge immuniteten inte avskaffas hoppas jag att detta alltid blir fallet.
EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Även om vi skulle avskaffa alla hastighetsgränser över hela EU så skulle inte det räcka.
EnglishThe right of veto on environmental legislation has been abolished within Europe.
Inom Europa har vetorätten avskaffats med avseende på miljölagstiftning.
EnglishWe must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Vi måste dessutom se till att de miljöskadliga subventionerna avvecklas.
EnglishThe whole of the common agricultural policy is an absurd creation and must be abolished.
Hela den gemensamma jordbrukspolitiken är en absurd skapelse och måste avskaffas.
EnglishThirdly, we have not abolished the derogation for individual Member States.
För det tredje: Vi har inte avskaffat undantaget för enskilda medlemsländer.
EnglishWhat we are calling for, then, is financial compensation until subsidies are abolished.
Det vi begär är alltså ekonomisk kompensation tills subventionerna avskaffats.
EnglishIf the Stability Pact does not satisfy, let it be abolished or amended.
Om stabilitetspakten inte är till belåtenhet så bör den avskaffas eller ändras.
EnglishNor can we accept that the system set up under the 1994 directive will be abolished.
Vi accepterade inte heller att det system som skapades med direktiv 94 måste upphävas.
EnglishIt is high time that Turkey also abolished the death penalty - without delay.
Det är hög tid också för Turkiet att avskaffa dödsstraffet utan dröjsmål.
EnglishThe question remains concerning the stage at which the duty-free zones must be abolished.
Då är frågan på hur lång sikt dessa skattefria zoner verkligen skall avskaffas.
EnglishWe must re-establish the common external tariffs abolished by the Maastricht Agreements.
Vi måste återupprätta de gemensamma tullar som avskaffades genom Maastrichtavtalen.
English(SV) Slavery has not yet been abolished, as many in this House have already emphasised.
Slaveriet är ännu inte avskaffat, som många av mina kolleger redan har understrukit.
EnglishI must adamantly insist that this measure be abolished as soon as possible.
Jag måste helt enkelt kräva att denna åtgärd upphävs så snart som möjligt.
EnglishIt needs to be abolished throughout the world, save possibly in time of war.
Det måste avskaffas i hela världen, eventuellt med undantag för krigstid.

Synonymer (engelska) till "abolishment":

abolishment
English