"to abolish" - Svensk översättning

EN

"to abolish" på svenska

EN to abolish
volume_up
[abolished|abolished] {verb}

1. allmänt

Mr Maaten, the rapporteur, wanted, and still wants, to abolish this directive.
Maaten, föredraganden, ville, och vill fortfarande, upphäva det här direktivet.
However, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
Ett beslut från kommissionen kan emellertid inte upphäva vetenskapens lagar.
The crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
Krisen får inte utnyttjas till att kringgå, försvaga eller rentav upphäva bestämmelserna.
to abolish (även: to scrap)
It is untrue that they cannot abolish tax on fuel for personal use.
Det är inte sant att de inte kan slopa skatten på oljeprodukter för personlig konsumtion.
Employment is more important than abolishing duty-free trade.
Sysselsättningen är viktigare än att slopa taxfreeförsäljningen.
It approved this basic amendment abolishing the reference to the category of animal.
Det har godkänt detta grundläggande ändringsförslag om att slopa upplysningen om djurkategori.
To abolish the causes of violence, that is the real task.
Den viktigaste uppgiften är att utplåna våldets orsaker.
We must do everything we can to reduce and even abolish this type of intolerance.
Vi måste göra allt vi kan för att minska och utplåna den här typen av intolerans.
That is why this rule was amended: to abolish this distinction between different categories of former Member.
Det är p.g.a. detta som artikeln ändrades: för att utplåna skillnaden mellan olika kategorier av tidigare ledamöter.

2. "do away with"

to abolish (även: to abrogate, to revoke, to suspend)
Subject: Commission preparing to abolish visa requirement for Russian citizens?
Angående: Förbereder sig kommissionen på att avskaffa viseringstvånget för Ryssland?
The Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Petr Duchoňs betänkande syftade till att avskaffa passagerartransporternas företrädesrätt.
As a parliament we should also abolish ageism in employment.
Som parlament borde vi också avskaffa åldersdiskrimineringen vid anställningarna.

Användningsexempel för "to abolish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirst of all, the proposal to abolish all subsidies in the EU is one-sided.
Först och främst är begäran om avskaffande av alla subventioner inom EU ensidigt.
EnglishMore specifically, I would ask our American friends to abolish it once and for all.
Mer specifikt skulle jag vilja be våra amerikanska vänner att äntligen göra detta nu.
EnglishWe therefore welcome Bulgaria's recent decision to abolish capital punishment.
Vi hälsar därför med glädje att Bulgarien nyligen avskaffade dödsstraffet.
EnglishFor example, we have promised to abolish all export subsidies for agricultural products.
Vi har t.ex. lovat att förbjuda alla exportsubventioner på jordbruksprodukter.
EnglishIt is long overdue for a so-called civilised country to abolish such a barbaric act.
Ett så kallat civiliserat land borde för länge sedan ha avskaffat en så barbarisk sed.
EnglishI therefore truly hope that India will abolish this sanction as soon as possible.
Jag hoppas därför verkligen att Indien snarast avskaffar detta straff.
EnglishInstead, the EU must abolish quota systems of all kinds within agriculture.
Direktivet tar tyvärr inte tillräcklig hänsyn till nationella förutsättningar och behov.
EnglishNow the Commission wants to abolish the 108 % clause by the end of 2003.
Kommissionen vill nu avbryta 108-procentsklausulen till slutet av 2003.
EnglishI am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
Jag är inte säker på att det vore nödvändigt att förbjuda alla föreskrifter om åldersgränser.
EnglishNow the Commission wants to abolish the 108% clause by the end of 2003.
Kommissionen vill nu avbryta 108-procentsklausulen till slutet av 2003.
EnglishThe transitional regulation to abolish generic order subsidies should also be reconsidered.
Övergångsreglerna i samband med avskaffandet av det generiska stödet bör också omprövas.
EnglishUltimately, it decided unilaterally to abolish the ecopoints system on 31 December.
Det har slutligen ensidigt beslutats att systemet med miljöpoäng skall avskaffas den 31 december.
EnglishPortugal was the first country to abolish the death penalty and whole life imprisonment.
Portugal är det land som först avskaffade dödsstraff och livstidsfängelse i sin straffskala.
EnglishWe are surprised that you want to abolish the working groups of the members of the Commission.
Enligt vår åsikt har dessa grupper uppnått goda resultat under den föregående valperioden.
EnglishSo there is still no commitment to abolish the cruel, leg-hold traps.
Så det har fortfarande inte gjorts några åtaganden om att de grymma saxfällorna skall avskaffas.
EnglishIt is our view that we should gradually abolish giving aid and cease completely by the year 2005.
Enligt vår uppfattning bör en avveckling därför ske successivt och vara genomförd år 2005.
EnglishIn that case we should postpone the proposal to abolish duty-free shopping.
Då skjuter vi upp förslaget om slopad taxfree-försäljning.
EnglishThe EU elites are trying to abolish this ultimate democratic element too.
Jag föreslår att ni först borde få ordning på er kammare.
EnglishMr Maaten, the rapporteur, wanted, and still wants, to abolish this directive.
Lyckligtvis är liberalerna ensamma om att vilja det.
EnglishAmendment No 13 would abolish only the first possibility.
I ändringsförslag 13 förespråkas endast avskaffandet av den första av dessa möjligheter.