"Abkhazia" - Svensk översättning

EN

"Abkhazia" på svenska

EN

Abkhazia {egennamn}

volume_up
1. geografi
Abkhazia
And no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Och inga paralleller med Baskien, Quebec eller Abchazien får tillåtas.
In addition there is President Saakashvili's peace plan for Abkhazia.
Dessutom finns president Saakasjvilis fredsplan för Abchazien.
On the contrary, a smart policy of engagement with Abkhazia and South Ossetia is needed.
Tvärtom krävs en smart engagemangspolitik gentemot Abchazien och Sydossetien.

Användningsexempel för "Abkhazia" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn my way to the European Parliament this morning I met two people from Abkhazia.
På väg till Europaparlamentet i morse mötte jag två personer från Abchazien.
EnglishJust think of the explosive centres of crisis formed by Abkhazia and Nagorny-Karabakh.
Tänk till exempel på de explosiva krishärdarna Abchazien och Nagorno-Karabach.
EnglishAnd no parallels with the Basque country, Quebec or Abkhazia should be accepted.
Och inga paralleller med Baskien, Quebec eller Abchazien får tillåtas.
EnglishOn the contrary, a smart policy of engagement with Abkhazia and South Ossetia is needed.
Tvärtom krävs en smart engagemangspolitik gentemot Abchazien och Sydossetien.
EnglishEvery day there are confrontations between Georgia and the separatist region of Abkhazia.
Varje dag inträffar skärmytslingar mellan Georgien och utbrytarregionen Abchasien.
EnglishThat does not apply, in my opinion, to the protection of South Ossetia and Abkhazia.
Det gäller inte, enligt min mening, skyddet av Sydossetien och Abchazien.
EnglishMadam President, the conflict in Abkhazia in the Caucasus has again flared up.
Fru ordförande! Konflikten i Abchasien, Kaukasus, har åter blossat upp.
EnglishThat would involve agreement on the status of Abkhazia and South Ossetia.
Detta inbegriper en överenskommelse om Abchaziens och Sydossetiens status.
EnglishSpecifically, a number of days ago, Russia recognised Abkhazia and South Ossetia.
För några dagar sedan erkände ju Ryssland Abchazien och Sydossetien.
EnglishThe key to the situation in Russia, Georgia, South Ossetia and Abkhazia lies in the EU.
Lösningen på situationen i Ryssland, Georgien, Sydossetien och Abchazien finns inom EU.
English(IT) Mr President, the Ossetia and Abkhazia of today are yesterday's Kosovo.
(IT) Herr talman! Dagens Ossetien och Abchazien är gårdagens Kosovo.
EnglishIn relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Invånarna i Ossetien och Abchazien vill inte leva i samma land som president Saakasjvili.
EnglishRussia has an important part to play in both South Ossetia and Abkhazia.
Ryssland har en viktig roll att spela i både Sydossetien och Abchazien.
EnglishWhat the Georgian state authority did is a crime against the people of Ossetia and Abkhazia.
Vad den georgiska staten gjorde är ett brott mot människorna i Ossetien och Abchazien.
EnglishWe have welcomed President Saakashvili's proposed new peace initiative for Abkhazia.
Vi har välkomnat president Micheil Saakashvilis förslag till nytt fredsinitiativ för Abchazien.
EnglishWe also visited Abkhazia's 'conflict zone', where conditions at present are intolerable.
Vi besökte också Abchaziens ”konfliktområde”, där förhållandena för närvarande är outhärdliga.
EnglishIn addition there is President Saakashvili's peace plan for Abkhazia.
Dessutom finns president Saakasjvilis fredsplan för Abchazien.
EnglishIt stopped being a hospital and was occupied by internally displaced persons from the war in Abkhazia.
Det upphörde att vara sjukhus och ockuperades av internflyktingar från kriget i Abchazien.
EnglishHalf a million people are still unable to return to their homes in South Ossetia and Abkhazia.
En halv miljon människor kan fortfarande inte återvända till sina hem i Sydossetien och Abchazien.
EnglishLet us acknowledge that the inhabitants of Abkhazia and South Ossetia do not wish to be subordinate to Georgia.
Låt oss erkänna att invånarna i Abchazien och Sydossetien inte vill lyda under Georgien.

Synonymer (engelska) till "Abkhazia":

Abkhazia
English